Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Bityno g. atkarpos, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. statybos projektas projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Bityno g., Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Bityno g.)

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (projekto vadovas): UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 631 50764;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 631 50764;

Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybė, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys; el. paštas: [email protected]; tel.  8 455 829 46;

Atsakingas atstovas – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas R. Samkus, tel. 8 455 82964, paštas: [email protected]

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.panrs.lt)

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Iki 2022-08-29 d. el. paštu greta.janulyte@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešasis susirinkimas įvyks 2022-08-29 d. 17:00 val. tiesiogiai nuotoliniu būdu, prisijungiant per šią nuorodą: https://forms.office.com/r/wRbwx1wS6y


Architektūros skyriaus informacija

image_print