Vadovaudamasis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – TIPK taisyklės) 71 punktu, Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentas informavo Panevėžio rajono savivaldybės administraciją apie gautą UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės asbesto atliekų sekcijos, esančios adresu Dvarininkų k., Miežiškių sen., Panevėžio r., paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija, priimanti sprendimą dėl leidimo pakeitimo, pateikia TIPK taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją apie gautą Paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – Pranešimas). Informuojama, kad Paraiška taip pat paskelbta Agentūros interneto svetainėje, nuorodoje https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamentas pažymi, kad pagal TIPK taisyklių 73 punktą, pastabas ir pasiūlymus dėl Paraiškos turinio ir TIPK leidimo reikalavimų nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės administacija turi pateikti Agentūrai per 7 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo.

Savivaldybės informacija

image_print