2022 m. birželio 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“ buvo patvirtintos valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ir jų buferinės apsaugos zonų schemos.

Sklypuose, į kuriuos patenka objektų teritorijos ir (ar) jų buferinės apsaugos zonos, taikomos minėto įstatymo V skyriaus antro skirsnio 61 straipsnio ir (ar) trečio skirsnių 63 straipsnio nuostatos.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba piliečius bei institucijas registruotais laiškais informavo apie jų valdomuose sklypuose numatytas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Tačiau dalis pateiktų gyventojų adresų buvo netikslūs, kai kurie sklypų savininkai gyvena užsienyje. Dėl to ne visi išsiųsti laiškai pasiekė adresatus.

Su  aplinkos ministro įsakymu ir priede esančiomis gamtos paveldo objektų schemomis galite susipažinti čia.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetiniame puslapyje pateikta aktuali informacija čia.


Parengta pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informaciją

image_print