Pranešimas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Psenergija“ kitų inžinerinių statinių skirtų biodujų valymui ir biometano gamybai, Pasodėlės k. 3, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Pasodėlės k. 3, Krekenavos sen., Panevėžio r. sav.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  Kitos paskirties inžinerinis statinys.
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
 4. UAB „IREMAS“ filialas Projektų centras, projekto vadovas Nerijus Lukaševičius, [email protected] ; +370 656 50650
  Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
 5. Jolanta Švėgždienė, [email protected]
  Statytojas
  UAB „Psenergija“, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius;  +370 618 81625
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

          UAB „IREMAS“ filiale Projektų centras , Vytauto pr. 29, Kaunas, +370 652 96420, darbo dienomis 9.00-16.00 val.

 1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami elektroniniu paštu [email protected] iki 2024 m. kovo mėn. 18 dienos

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešas susirinkimas vyks 2024 m. kovo 18d. 10:00, nuotoliniu būdu tiesioginės transliacijos metu.

Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVkZDI5ZGItZTlmZC00NWYyLTg1N2MtNzhmMjFmYjY2Nzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f300c84f-87f0-4d9e-8284-1e36dbe06fbe%22%2c%22Oid%22%3a%22627c9865-5dab-4350-9dfd-e48f197e9db5%22%7d

Norintys dalyvauti nuotoliniu būdu privalo užsiregistruoti, siunčiant pranešimą el. paštu [email protected].

Susitikimo ID: 353 176 362 794

Slaptasis kodas: AbwMY4


Architektūros skyriaus informacija