Pradedamos Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų projekto „Kultūrinis dialogas jaunimui“ veiklos Panevėžio rajone

Panevėžio rajono savivaldybė pradeda projekto „Kultūrinis dialogas jaunimui“ vykdymą pagal Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus.

Siekiant vystyti draugišką Ukrainos ir Lietuvos jaunimo bendradarbiavimą ugdant jaunimo socialines kompetencijas kultūros dialogo būdu, kartu su partneriu – Poltavos regione, Ukrainoje, veikiančia neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo visuomenine organizacija „Століття краси“, organizuojamas kūrybinių veiklų ciklas 30 jaunų žmonių – po 15 iš Ukrainos ir Lietuvos – pirmosiomis liepos mėnesio dienomis Panevėžio rajone.

Projekto veiklomis dviejų broliškų šalių jaunimui numatoma sudaryti sąlygas atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą aktyviai bei prasmingai dalyvaujant suplanuotose kultūrinio dialogo veiklose, apimančiose kokybiškų kultūrinių iniciatyvų bei formų naudojimą kaip nesibaigiantį visuomenės augimo procesą, susipažįstant su abiejų šalių nacionaliniu kostiumu, šokiu bei virtuve, keramikos amatu, liaudies muzikos instrumentais ir muzikavimu kolektyve. Kartu planuojami susitikimai ir bendrystė su Panevėžio rajone veikiančiomis jaunimo organizacijomis bei šiuo metu Panevėžio rajone gyvenančiu jaunimu iš Ukrainos.

Suplanuotos projekto veiklos bei susitikimai vyks Panevėžio rajone – Upytės tradicinių amatų centre, Ramygalos atvirame jaunimo centre, Bistrampolio dvare, Krekenavos regioniniame parke, dalyviai lankysis Panevėžio dailės galerijoje, Anykščių menų inkubatoriuje ir kituose objektuose pagal projekto tematiką.

Tikimasi, jog naujų patyrimų įprasminimas bei įveiklinimas, įgyvendinant projektines veiklas remiantis aktyvaus dalyvavimo ir praktinio mokymosi principais, prisidės prie projekto dalyvių savivertės, empatijos ir tolerancijos kitoniškumui ugdymo, leis atrasti netikėtus kylančių iššūkių sprendimo būdus, stiprins jaunimo psichinę sveikatą, padės pagrindus tolesniam bendradarbiavimo vystymui, užtikrins apsikeitimą gerąja patirtimi darbo su jaunimu srityje.

Bendra projekto vertė 24 tūkst. Eur, iš jų – daugiau nei 14 tūkst. Eur Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšos, 10 tūkst. Eur prisideda Panevėžio rajono savivaldybė savo biudžeto lėšomis.

Projekto vadovai – Remigijus Vilys, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas ir Olha Aheieva, Poltavos regiono vaikų visuomeninės organizacijos „Століття краси“ direktorė.