2020 m. liepos mėnesį priimti Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai nustatė, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra (akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra teikiama jau nuo 2021 m. sausio 1 d.).

Akredituoti jos teritorijoje veikiančias socialinės priežiūras paslaugas teikiančias įstaigas pavesta savivaldybių administracijoms.

Nuo 2022-01-01 bus teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos:

1) pagalba į namus; 2) socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; 3) apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; 4) intensyvi krizių įveikimo pagalba; 5) laikinas atokvėpis; 6) pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti; 7) apgyvendinimas apsaugotame būste; 8) vaikų dienos socialinė priežiūra.

Tik akredituotos socialinės paslaugos, teikiamos asmenims, galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis.

Teisė teikti paslaugas bus suteikiama 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti.

Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr), akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045) bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A-605 patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamos socialinės priežiūros akreditavimo, akredituotos socialinės priežiūros paslaugų gavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d70c5150151411ebb0038a8cd8ff585f), įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, iki šių metų gruodžio 15 d. turi pateikti prašymus ir dokumentus, nurodytus Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše.

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami: vienu elektroniniu laišku adresu virginija.savickiene@panrs.lt. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas; paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys.

Kilus klausimams informacija teikiama tel. (8 45) 58 29 36.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad socialinės priežiūros paslaugų rūšys yra apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr

Teikiant prašymus ir dokumentus, patvirtinančius galimybes teikti atitinkamą socialinės priežiūros paslaugą, siūlome ne tik vadovautis anksčiau nurodytais ir kitais susijusiais teisės aktais, bet ir atsižvelgti į teisės aktais įtvirtintas rekomendacijas:

pagalbos į namus paslaugos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23f6aa9088ac11e7a3c4a5eb10f04386;

savarankiško gyvenimo namuose teikiamos paslaugos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.17B8FF438E54.


Socialinės paramos skyrius

 

 

image_print