Panevėžio rajono savivaldybės administracija inicijavo pirmąjį Panevėžio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2023–2030 m. (toliau – Strategijos) rengimo etapą – su VšĮ „Regionų vystymo sprendimai“ pasirašyta sutartis dėl vidaus ir išorės aplinkos analizės parengimo paslaugų. Parengus aplinkos analizės dalį bei nustačius Panevėžio rajono savivaldybės pagrindines stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, bus nustatyta esama savivaldybės raidos vieta bei vaidmuo šalies kontekste.

Paslaugų teikimo apimtyje numatyta:

  • atlikti ankstesnio planavimo laikotarpio (2016–2022 m.) strateginio plėtros plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, pateikti rekomendacijas dėl naujo strateginio plano įgyvendinimo proceso efektyvumo tobulinimo;
  • atlikti aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę;
  • atlikti Panevėžio rajono gyventojų reprezentacinę apklausą;
  • atlikti aplinkos analizę (statistinė informacija, Savivaldybės administracijos ir įstaigų ataskaitų duomenys ir kt.) ir pateikti pagrindines išvadas;
  • Parengti savivaldybės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę.

Strategijos rengimo metu numatyta inicijuoti gyventojų apklausą, siekiant įvertinti pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis (komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinėmis, sveikatos, švietimo, viešojo valdymo ir kt.). Apklausos metu gyventojai bus kviečiami teikti savo pasiūlymus dėl Panevėžio rajono plėtros. Kvietimas teikti siūlymus bus paskelbtas www.panrs.lt bei Panevėžio rajono savivaldybės „Facebook“ paskyroje.

Numatoma, kad įgyvendinus šį Strategijos rengimo etapą, bus inicijuojamas strateginės dalies rengimas organizuojant darbo grupių sesijas, formuluojant ateities scenarijų Panevėžio rajono plėtrai: savivaldybės plėtros viziją, prioritetus, tikslus, uždavinius ir priemones.

Savo pasiūlymus Strategijos rengimo metu galite teikti rengėjams – VšĮ „Regionų vystymo sprendimai“ el. paštu info@rvsprendimai.lt arba Panevėžio rajono savivaldybės Investicijų ir užsienio ryšių skyriui el. paštu virginija.petrauskiene@panrs.lt, ingrida.gostautiene@panrs.lt.


Savivaldybės informacija

image_print