Poveikio aplinkai vertinimas

Informuojame apie parengtus Naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano sprendinius ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Detalizuoti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytus tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo kokybinius ir kiekybinius parametrus. 2. Suformuoti teritorijas naudingųjų iškasenų gamybai, sudarant sąlygas ūkinei veiklai ir investicijoms. 3. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą naudingųjų iškasenų išteklių projektams rengti ir ištekliams eksploatuoti. Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas…

Skaityti


Informacija apie naujų kapinių įrengimo prie esamų kapinių atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT – 35185 Panevėžys, tel.: 8 45 582948. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – naujų kapinių įrengimas prie esamų kapinių (kapinių plėtra). 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pašilių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r. Panevėžio apskritis. 4. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada 2013-12-19 Nr. (5)-V3-3290: planuojamai ūkinei veiklai – naujų kapinių įrengimas prie esamų kapinių (kapinių plėtra) Pašilių I k., Ramygalos sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-18 13:17