Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio r. sav. Bernatonių III telkinio smėlio išteklių naujų plotų naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio r. sav. Bernatonių III telkinio smėlio išteklių naujų plotų naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau–SPAV): SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Karjerai“ (į. k. 147027966); adresas – Laisvės al. 1, LT-35175 Panevėžys, tel. Nr. +370 686 86065; el. p.: [email protected] SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Panevėžio r. sav. Bernatonių III telkinio smėlio išteklių naujų plotų naudojimo planas. Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl…

Skaityti


Informuojame apie pritarimą projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai ir priimtą sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių…

Skaityti


Pranešimas apie Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą

Panevėžio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengta ir pateikta derinti subjektams Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Su ataskaita galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: TPD Nr. S-VT-66-20-575 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“…

Skaityti


Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Sodelių telkinio žvyro ir smėlio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau–SPAV)

Planavimo organizatorius: MB „Ordava“ (įmonės kodas 305297505), adresas – V.Ruokio g. 3-25, LT-56153 Kaišiadorys, tel.: 8 613 83542, vadovė Orinta Cibulskytė. SPAV atrankos dokumentų rengėjas: J. Kličiaus individuali įmonė „Gelmių tyrimai“ (įmonės kodas 123343112), Kaukų g. 37, LT-08400, Vilnius, tel. 8 (686) 19335, el.p.: [email protected], įmonės savininkas Julius Kličius. SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Panevėžio rajono Sodelių telkinio žvyro ir smėlio išteklių naudojimo planas. Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl…

Skaityti


Informuojame apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių…

Skaityti


Pranešimas apie standžių poliizocianurato (pir) šilumos izoliacinių plokščių gamybos Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“; Panevėžio aplinkl. 10, Šilagalio k. Panevėžio r. sav. Tel.: (+370) 45 454 014, El. p.: [email protected]; Tinklalapis: www.dominari.lt Kontaktinio asmens el. p.: [email protected] Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: [email protected]; Tinklalapis: www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: [email protected] PŪV pavadinimas:Standžių poliizocianurato (PIR) šilumos izoliacinių plokščių gamyba Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti…

Skaityti


Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio r. sav. Žvalgaičių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naujo ploto naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau–SPAV)

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Karjerai“ (į. k. 147027966); adresas – Laisvės al. 1, LT-35175 Panevėžys, tel. Nr. +370 686 86065; el. p.: [email protected] SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Panevėžio r. sav. Žvalgaičių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naujo ploto naudojimo planas. Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 235 kab., Vilnius, tel. 8 662…

Skaityti


Informacija apie parengtą žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų…

Skaityti


Informuojame, kad parengta europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Specialiojo plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel.: +370 5 239 3941, +370 5 239 3942, faks. +370 5 212 4335. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel.: +370 5 269 2888, +370 5 269 3283, faks. +370 5 269 2665, el. paštas: [email protected], [email protected], [email protected], interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt. Specialiojo plano pavadinimas: Europinio…

Skaityti


Informuojame apie parengtus Naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano sprendinius ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Detalizuoti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytus tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo kokybinius ir kiekybinius parametrus. 2. Suformuoti teritorijas naudingųjų iškasenų gamybai, sudarant sąlygas ūkinei veiklai ir investicijoms. 3. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą naudingųjų iškasenų išteklių projektams rengti ir ištekliams eksploatuoti. Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-18 13:17