Kvietimas balsuoti už bendruomenės iniciatyvų projektų idėjas, skirtas viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti (2023 m.)

{"uid":"b9cb1aab-2f75-4273-9e04-6a69541d2026","id":"55065","questions":[{"uid":"183d8b6a-d2d0-4c90-b3fb-dfd2ced86789","content":"

Kvie\u010diame Panev\u0117\u017eio rajono gyventojus balsuoti u\u017e bendruomen\u0117s iniciatyv\u0173 projekt\u0173 id\u0117jas. Balsavimas vyksta 1 m\u0117n. nuo 2023 m. baland\u017eio 24 d. iki gegu\u017e\u0117s 24 d. Vienas gyventojas turi teis\u0119 balsuoti ne daugiau kaip u\u017e 3 atrinktas projekto id\u0117jas, atiduodamas po vien\u0105 bals\u0105 u\u017e kiekvien\u0105 projekto id\u0117j\u0105. Nugal\u0117tojai \u2013 daugiausia, bet ne ma\u017eiau kaip 100 bals\u0173 surinkusios projekt\u0173 id\u0117jos. \n
Kvie\u010diame visus aktyviai balsuoti ir palaikyti labiausiai patikusi\u0105 bendruomen\u0117s iniciatyv\u0105!

A\u010di\u016b, kad balsavote.
"}},"presetUid":"4959225044a7a87c18eaf2c84209a963"}