Kvietimas balsuoti už bendruomenės iniciatyvų projektų idėjas, skirtas viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti

Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A-316 „Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų sąrašo patvirtinimo“ kviečiame Panevėžio rajono gyventojus balsuoti už bendruomenės iniciatyvų projektų idėjas. Balsavimas vyksta 1 mėn. nuo 2021 m. gegužės mėn. 19 d. iki. birželio mėn. 19 d. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 3 atrinktas projekto idėjas, atiduodamas po vieną balsą už kiekvieną projekto idėją. Nugalėtojai – daugiausia, bet ne mažiau kaip 100 balsų surinkusios projektų idėjos.

Kviečiame visus aktyviai balsuoti ir palaikyti labiausiai patikusią bendruomenės iniciatyvą!