Pažangiems nepasiturintiems studentams skirta parama

Panevėžio rajono savivaldybė remia nepasiturinčių Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiųjų šeimų pažangius studentus. Jų dalinei paramai Studijų rėmimo programoje šiems metams skirta 10 tūkst. Eur., panaudota 7 320 Eur. Ši suma paskirstyta 19-ai studentų nuo 240 Eur iki 400 Eur. Iš jų 9 gyvenamąją vietą deklaravę Krekenavos, 4 – Panevėžio, 3 – Paįstrio,  po  1 – Naujamiesčio, Miežiškių, Velžio seniūnijose.

Prašymus pateikusiems 5 studentams parama neskirta dėl neatitikimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo reikalavimams.

Pagrindiniai paramos dydį lemiantys kriterijai – studento šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, turi būti ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA), o paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis ne mažesnis nei 7 balai.

Minimalus vienkartinės paramos dydis yra ne mažesnis nei 5 BSI,  maksimalus – ne didesnis nei 10 BSI.  Šiuo metu galiojantis BSI yra 40 Eur.

10 BSI skiriama studentams, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: yra neįgalūs; yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų); šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių; turi tik vieną iš tėvų ar globėjų, vienas iš jų miręs ar tėvai išsituokę; vienas iš tėvų ar globėjų yra neįgalus arba jam sukakęs pensinis amžius; sukūręs šeimą ir turi vaikų.

5 BSI dydžio parama skiriama studentams, kurių pažymių vidurkis 7,00–7,99 balo; 6 BSI – 8,00–8,99 balo; 7 BSI – pažymių vidurkis 9,00–10,00 balų.

2020 m. studijų rėmimui, kaip ir šiais metais, taip pat buvo skirta 10 tūkst. Eur, panaudota 6 tūkst. Eur, ši suma paskirstyta 18-ai studentų.

Savivaldybės administracija studentų prašymus gauti paramą priima kasmet balandžio mėnesį.


Savivaldybės informacija