1

Patvirtinti 2022 m. nekilnojamojo turto tarifai Panevėžio rajono savivaldybėje

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2022 metais nekilnojamojo turto mokesčio tarifai nesikeis. Kaip ir šiemet, juridinių ir fizinių asmenų nekilnojamajam turtui bus taikomas įstatymo leidžiamas mažiausias – 0,5 proc. mokestinės vertės tarifas, o turtui, kuris naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ir neprižiūrėtas, – įstatymo leidžiamas didžiausias – 3,0 proc. tarifas.

Planuojama, kad į Savivaldybės biudžetą 2022 m. bus sumokėta apie 290,0 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio.

Kiekvienais metais iki einamojo mokestinio laikotarpio liepos 1 d. savivaldybės taryba turi priimti sprendimą dėl ateinančių metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo. Tai numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme.


Savivaldybės administracija