Pastato paskirties keitimo, iš administracinės paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, atliekant kapitalinį remontą Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k., Šermukšnių g. 36 projektinis pasiūlymas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra rengiamas Pastato paskirties keitimo, iš administracinės paskirties į vieno buto gyvenamąjį namą, atliekant kapitalinį remontą Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k., Šermukšnių g. 36, projektinis pasiūlymas.

 1. Projektuojamo statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Panevėžio r. sav., Upytės sen., Upytės k., Šermukšnių g. 36, kad. Nr. 6685/0002:167 Upytės. k. v.
 2. Statinio esama ir projektuojama pagrindinė naudojimo paskirtis – esama administracinės paskirties keičiama į vieno buto gyvenamąjį namą.
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – Kita, Vienbučių ir dvibučių gyvenamosios teritorijos.
 4. Statybos rūšis – paskirties keitimas atliekant kapitalini remonta.
 5. Statinio kategorija – neypatingas statinys.
 6. Projekto vadovas – Marius Dalangauskas, IDV Nr. 116298 el. paštas: [email protected], tel. +370 679 26771.

Statinio architektas – Inga Stanevičienė, atestato Nr. A 2164,

 1. Statytojas – G. M.
 2. Su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. M. Dalangausko patalpose, adresu Panevėžio raj. Paįstrio sen. Paįstrio k. Vienkiemio g. 23, tel. +370 679 26771 iš anksto susitarus arba Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/.lt skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“.

Informacija teikiama tel.: +370 679 26771.

 1. Pasiūlymus ir pastabas dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti raštu: projektuotojui – M. Dalangauskui, Panevėžio raj. Paįstrio sen. Paįstrio k. Vienkiemio g. 23, el. paštu: [email protected], per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skirtą laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
 2. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti: vardą pavardę (įmonės pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2024-03-29.
 3. Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2024-03-29 d. 15:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu.

Transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/3885087683?pwd=MnkxbUVNclhScExXZEFVcEtOcTFZUT09

Susirinkimo ID: 388 508 7683;

Slaptažodis: 614768.


Architektūros skyriaus informacija