Paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą.

Kviečiama teikti projektų paraiškas aplinkos gerovės skatinimo, fizinės, emocinės ir kultūrinės gerovės skatinimo bei vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimo srityse. Iš viso šiam kvietimui skirta 20,69 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Paraiškas projektams, kurių vertė nuo 100 tūkst. iki 1 mln. eurų, gali teikti:

  1. vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos,
  2. viešosios įstaigos ir viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos,
  3. asociacijos,
  4. nevyriausybinės organizacijos,
  5. Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG).

Projektų bendrojo finansavimo dalis siekia iki 80 proc. Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Paramos gavėjai turi užtikrinti reikiamą nuosavą indėlį.

Kiekviename projekte turi būti bent po vieną partnerį iš kiekvienos šalies (Lietuvos ir Lenkijos), bet ne daugiau nei 4 partneriai.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 28 d. 17 val. (Lietuvos laiku)

Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos formą per Jungtinę elektroninę stebėsenos sistemą (JEMS) adresu www.jems.lietuva-polska.eu. Atkreipiame dėmesį, kad tinkamos bus tik per JEMS portalą pateiktos Paraiškos formos.

Jungtinis sekretoriatas vasario mėnesį Lietuvoje ir Lenkijoje organizuos informacinius seminarus potencialiems pareiškėjams. Seminarų datos ir daugiau informacijos: https://lietuva-polska.eu/en/1-call-for-proposals/


Savivaldybės informacija

image_print