Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis (planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:623, Nausodės k., Panevėžio sen., Panevėžio r.)


Architektūros skyriaus informacija