2022-10-24

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti sporto paskirties inžinerinių statinių Guobų g. 1A, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projekto projektiniai pasiūlymai 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Guobų g. 1a, Dembavos k., Panevėžio r. sav., Sklypo kad. Nr. 6613/0001:651

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sporto paskirties inžineriniai statiniai – sporto aikštynas; kiti inžineriniai statiniai.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): UAB „Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, [email protected], tel. +37069919282

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27., Panevėžys; el. p. [email protected], tel. Nr. (8 45) 58 29 97.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt. Papildomą informaciją apie projektą galima gauti tel. +370 650 17170.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių: Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti iki 2022-11-15, el. p. [email protected], arba paštu UAB „Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32-206, LT- 09300 Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Projektinių pasiūlymų svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2022 m. lapkričio 16 d. 15.15 val. Nuoroda į vaizdo transliaciją https://us02web.zoom.us/j/84997192135


Architektūros skyriaus informacija

image_print

Privacy Preference Center

Skip to content