Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Gegužinės skirstomųjų dujotiekių teritorijų planas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros ar dujų tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio elektros, Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių ir Raguvos skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai. Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.


Sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė