Pareigybės apimtis – 1 etatas. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  5. gyvenimo aprašymą;
  6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 10 d. el. paštu: [email protected]

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2024 m. birželio 11 d. Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu.

Kontaktinė informacija  tel.: 868606493


Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis

image_print