Pareigybės apimtis – 1 etatas. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5) gyvenimo aprašymą;

6) galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2024 m. gegužės 31 d. el. paštu: [email protected]

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2024 m. birželio 3 d. Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu.

Kontaktinė informacija  tel.: 868606493


Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis

image_print