Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendina ambicingą projektą „RoBy“

Sudėtinga situacija visame pasaulyje sukaustė ir Švietimo centro tarptautinę veiklą, atšaukti visi balandžio–gegužės mėn. turėję įvykti vizitai, tačiau pasirašytos sutartys įpareigoja tęsti numatytas veiklas, didelė jų dalis šiuo metu perkelta į virtualią erdvę.

Viena iš tokių veiklų – „Erasmus +“ KA3 projektas „Robotika prieš patyčias“ (toliau – „RoBy“). Paskutinę balandžio savaitę įvyko virtualus vienuolikos projekto partnerių iš devynių Europos šalių (Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos) susitikimas, kurio metu aptarti svarbiausi darbai: rudenį vyksiančių susitikimų ir mokymų laiko ir turinio planavimas, „RoBy“ projekto psicho-pedagoginio turinio sistema kūrimas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos rengimas, projekto svetainė (http://www.roboticsvsbullying.net/) administravimas.

Pagrindinės projekto temos – kova su nesėkme ugdyme, įtrauktis, teisingumas, inovatyvios mokymo programos, ugdymo metodai, mokymo kursų plėtra.

Tikslinė grupė – mokytojai, dirbantys su 5–12 metų vaikais.

Projekto tikslas – taikant inovatyvias pedagogines švietimo strategijas, pagrįstas robotų naudojimu, bei ugdant mokinių gebėjimą bendradarbiauti užkirsti kelią patyčioms.

Projektą koordinuoja Italijos įstaiga Polo Europeo della Conoscenza – IC Bosco Chiesanuova; techniniais klausimais konsultuos robotukų gamintojai – projekto partneriai, įmonės „Clementoni S.p.A.“ atstovai.

Panevėžio rajono švietimo centras šiame projekte yra atsakingas už tarptautinės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimą, programa bus kuriama bendradarbiaujant su kompetetingais Burgos universiteto  (Ispanija) mokslininkais. Projekto veiklų koordinatorė Lietuvoje, Panevėžio rajono švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė džiaugiasi, jog projekto įgyvendinimui pavyko suburti stiprią komandą. Ir koordinatorė, ir ekspertės dr. Inga Žilinskienė (Romerio universitetas). Renata Jankevičienė, Vaida Šiaučiūnė turi didelę tarptautinę patirtį bei sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingų kompetencijų, todėl tikimasi, kad projektas turės didelę pridėtinę vertę Panevėžio rajono ugdymo įstaigoms. Planuojama, kad projekte dalyvaus Raguvos, Naujamiesčio ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijų mokytojai ir mokiniai.

Norime priminti, kad tai jau antrasis Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinamas tarptautinis projektas, įgyvendinamas atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Panevėžio rajonui parengtas rekomendacijas, kuriose skatinama daugiau dėmesio skirti patyčių prevencijai.

KA3 projektą „Robotika prieš patyčias“ (“Robotics versus Bullying”, RoBy, Nr. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD) remia Europos Komisija.


 Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja