Panevėžio rajono seniūnijų stalo teniso taurės varžybų nuostatai

I. TIKSLAS

1. Populiarinti stalo tenisą Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias rajono stalo teniso komandas.

 II. VIETA IR LAIKAS

2. Panevėžio rajono seniūnijų stalo teniso taurės varžybos vykdomos 2019 m. sausio 26 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val.

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

3. Varžybos komandinės, komandų skaičius ir dalyvių amžius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 2 vyrai, 1 moteris ir komandos vadovas.

4. Asmeninės varžybos. Grupės: vyrai. Dalyvių amžius: 40 m. ir vyresni.

5. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai.

IV. PARAIŠKOS

6. Registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandų paraiškas, patvirtintas Panevėžio rajono seniūnijų seniūnų. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

7. Nugalėtojų komandos apdovanojamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis, I–III vietas laimėjusių komandų nariai – atitinkamo laipsnio medaliais, asmeninių varžybų nugalėtojai – prizais.

VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

8. Varžybas organizuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Paįstrio seniūnija. Už Panevėžio rajono seniūnijų stalo teniso taurės varžybų vietą, sportinio inventoriaus paruošimą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą per varžybas, teisėjų kolegijos sudarymą atsakingas Paįstrio seniūnijos sporto metodininkas Vytautas Gutauskas. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta sausio 26 d. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

9. Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – seniūnijos.

VIII. INFORMACIJA

10. Vyr. teisėjas – Vytautas Gutauskas, tel. 8 611 44 238.