Panevėžio rajono seniūnijų moterų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybų nuostatai

I. TIKSLAS

1. Populiarinti moterų tinklinį Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono moterų parko tinklinio 3 prieš 3 komandas.

 II. VIETA IR LAIKAS

2. Panevėžio rajono seniūnijų moterų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybos vykdomos 2018 m. birželio 23 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Varžybų pradžia 10.00 val.

III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS

3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 4 sportininkės ir komandos vadovas. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas.

4. Varžybų dalyvės – tik gyvenančios arba dirbančios Panevėžio rajone sportininkės.

IV. PARAIŠKOS

5. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandos paraiškas, patvirtintas Panevėžio rajono seniūnų. Nesant gydytojo vizos, sportininkės paraiškoje parašu patvirtina, kad dėl savo sveikatos per varžybas neturės pretenzijų varžybų organizatoriams.

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

6. I–III vietas iškovojusios komandos apdovanojamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos taurėmis, komandų narės – atitinkamo laipsnio medaliais.

 VI. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

7. Varžybas organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir Paįstrio seniūnija. Už moterų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybų vietą, sportinio inventoriaus paruošimą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą per varžybas, teisėjų kolegijos sudarymą atsakingas Paįstrio seniūnijos sporto metodininkas Vytautas Gutauskas.

8. Varžybų vykdymo sistema bus aptarta birželio 23 d. teisėjų kolegijos ir komandų vadovų pasitarime.

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS

9. Varžybų organizavimo išlaidas apmoka Panevėžio rajono savivaldybės administracija, kitas išlaidas – seniūnija.

VIII. INFORMACIJA

10. Vyr. teisėjas – Vytautas Gutauskas, tel. 8 611 44 238.