1

Panevėžio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS