Pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą Panevėžio rajono savivaldybė rengia atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m., jis bus tvirtinamas 2022 m. Tarybos sprendimu.  Prašome atidžiai peržiūrėti rengiamą planą ir pateikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022-01-14 imtinai.


Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (patarėjas) Marius Baranauskas
El. p. [email protected]

image_print