Viešajame aukcione bus parduodama: 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Pagaminimo metai

Pradinė pardavimo kaina, Eur

Minimalus kainos

didinimo intervalas, Eur

1.

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., tel. +370 687 18 985

 

Automobilis Volkswagen Touran, (dyzelinas), valstybinis Nr. EBK 827

2712060002

2004

600,00

10,00

2.

Panevėžio rajono Upytės seniūnija, Ėriškių g. 8, Upytės k., tel. +370 620 30 661

 

Automobilis VW Sharan, valstybinis  Nr. FZF 778

UPY 9600001

2002

380,00

5,00

3.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 612 73 951

 

Automobilis Land Rover Discovery, (dyzelinas), valstybinis Nr. EFC 298

A 150060

2002

2400,00

30,00

4.

Panevėžio rajono Raguvos seniūnija, Laisvės g. 13, Raguvos mstl.,  tel. +370 672 48 836

 

Automobilis NISSAN X-TRAIL, (dyzelinas), valstybinis Nr. GGS 730

A 150071

2005

900,00

10,00

5.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 698 49 507

 

Automobilis VW Golf  Variant, valstybinis  Nr. FDV 286

139075

2001

400,00

5,00

 

Viešasis aukcionas vyks 2024  m. gegužės 29 d. 9.00 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje, adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Aukcione dalyvauti gali fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, sumokėjusios aukciono dalyvio mokestį 10 eurų į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos (kodas 188774594) atsiskaitomąją sąskaitą LT 954010041200080053 Luminor Bank AB, banko kodas 40100 (2017 m. birželio 5 d. įsakymas  Nr. A1-156 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. A-1109 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“), iki aukciono pradžios likus vienai dienai.

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną  8.30 val. iki 8.55 val. adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, II aukšto didžiojoje salėje. Dalyvis privalo pateikti asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą, asmens dokumentą ir dalyvio apmokėjimo mokestį patvirtinantį dokumentą.

Atsiskaitoma už parduotą turtą mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas. nuo dokumentų apmokėjimui gavimo dienos. Nupirktą turtą laimėtojas pasiima (iš tos vietos, kur vyks turto apžiūra) per 3 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už aukcione parduoto turto kokybę neatsako. Parduodamas turtas gali būti neveikiantis. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione, patvirtina, kad jis apžiūrėjo turtą iki turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl turto būklės ir/ar kokybės neturi

Informuojame, kad parduodamam turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Parduodamo turto apžiūra organizuojama  2024 m. gegužės 20 iki gegužės 27 d. d., nuo  8.00 val. iki 15.45 val

Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., tel. +370 687 18 985

Panevėžio rajono Upytės seniūnija, Ėriškių g. 8, Upytės k., tel. +370 620 30 661

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 612 73 951

Panevėžio rajono Raguvos seniūnija, Laisvės g. 13, Raguvos mstl., tel. +370 672 48 836

Panevėžys, Jakšto g. 4, tel. +370 689 49 507

Pirmajame aukcione neparduotos transporto priemonės ir kitas turtas bus parduodamos antrajame aukcione, kuris įvyks 2024 m. birželio 12 d. 9 val.

Parduodamo turto apžiūra organizuojama 2024 m. birželio 3-10 d. d., nuo  8.00 val. iki 15.45 val.


Savivaldybės informacija

image_print