1

Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planas