Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2018–2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių plano patvirtinimo (2017-12-29 Nr. A-750)