Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių sausinimo sistemų, griovių ir pralaidų rekonstravimas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  „Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių sausinimo sistemų, griovių ir pralaidų rekonstravimas“

 1. Statinių statybvietės adresas: Panevėžio r. Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių kadastrinė vietovė
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Melioracijos statiniai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10)
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Valstybinė žemė, žemės ūkio
 4. Statybos rūšis: Rekonstrukcija.
 5. Statinio kategorija: Neypatingas
 6. Projektuotojas: UAB “Inžinerinis projektavimas” Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, Tel. Nr. +370-699-80116 Faks: +370-650-02535, El. Paštas: [email protected]
 7. Projekto vadovas: Karolis Mickevičius (atestato Nr. S-685-PmAT), mob. tel.: +370 65152360, el. p. [email protected];
 8. Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybė
 9. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-04-21 Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai
 10. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: +370 65152360 ir pateikus elektroninę užklausą adresu: [email protected]
 11. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-04-21 paštu: [email protected] visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-04-21 d. 17:10 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/meeting/register/tJMqd-6urDsiGd1vo_mYLi1bt6n6uMA4Jcrk

Pastaba: Negalintiems prisijungti prie viešojo susirinkimo kreiptis į projektuotoją telefonu +370 651 52360
Prisijunkite galite per „Zoom“ programėlę savo telefone ar kompiuteryje.


Projekto vadovas Karolis Mickevičius