Pirminė teisinė pagalba – teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgiau kaip viena valanda. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Pirminė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į turimą asmens turtą ir gaunamas pajamas.

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas.

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių (šeimos) turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asmens (šeimos) turto ir asmens pajamų lygio. Išimtys taikomos asmenims, kurie turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas (pavyzdžiui: asmenims, kuriems paskirta socialinė pašalpa pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; tai pat gyventojams, kurie išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose; asmenims, kuriems nustatytas sunkaus neįgalumo lygis arba 0-25 procentų dalyvumo lygis; nukentėjusieji; pageidaujantys gauti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą; vaiko tėvai, dėl kurių valdžios apribojimo ar jo panaikinimo sprendžia teismas; ir kt.).

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

Šiuo metu valstybė finansuoja 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kai asmens pajamos neviršija 6 688,00 Eur per metus, pridedant po 2 499,20 Eur už kiekvieną išlaikomą šeimos narį. Asmens (šeimos) turto lygis turi neviršyti turto vertės normatyvo, numatyto bendrai gyvenantiems asmenims.

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje, ir asmenys, neturintys gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvenantys Panevėžio rajono savivaldybėje, dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos gali kreiptis iš anksto užsiregistravę telefonu Nr. (8 45) 42 92 63.

Konsultacija teikiama Panevėžio rajono savivaldybėje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžyje, I a., 116 kab.

Registracijos telefonu ir teisinės pagalbos teikimo laikas

Eil. Nr.

Savaitės diena

Registracijos telefonu ir teisinės pagalbos teikimo valandos

1.

Pirmadienis

nuo 10 val. iki 12 val.

ir nuo 13 val. iki 17 val.

2.

Antradienis

nuo 9 val. iki 12 val.

3.

Trečiadienis

neteikiama

4.

Ketvirtadienis

nuo 9 val. iki 12 val. ir

nuo 13 val. iki 17 val.

5.

Penktadienis

nuo 9 val. iki 12 val.

Antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, esanti Vasario 16 – osios g. 49, Šiauliai (tel. +370 700 00 214).

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti internete adresu https://vgtpt.lrv.lt/lt/, o apie Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamą valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą plačiau galima rasti internete adresu https://www.panrs.lt/pirmine-teisine-pagalba/.


Panevėžio rajono savivaldybės informacija

 

image_print