Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS  n u s t a t ė rajono biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pastatų šildymo sezono pradžią 2021 m. rugsėjo 22 d.


Savivaldybės informacija

image_print