Panevėžio rajono savivaldybės administracija kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu – nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams, vandens kokybę.

Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą.

Vandens telkinių vandens kokybė stebima vadovaujantis higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Šiemet tiriama šių 23-jų vandens telkinių vandens kokybė:

Karsakiškio sen. Lėvens upėje ties Paliūniškiu, Tiltagalių km., karjere;

Krekenavos sen. Nevėžyje ties Krekenava, Krekenavos tvenkinyje, Linkaučių kaimo II tvenkinyje;

Miežiškių sen. Nevėžyje ties Nevėžio gyvenviete, Nevėžyje ties Miežiškių gyvenviete;

Naujamiesčio sen. Sanžilėje ties Berčiūnais, Nevėžyje ties Naujamiesčiu;

Paįstrio sen. Paįstrio karjere;

Raguvos sen. Raguvos karjere, Raguvos miestelio tvenkinyje;

Ramygalos sen. Ramygalos miesto tvenkinyje;

Smilgių sen. Smilgių miestelio tvenkinyje, Perekšlių kaimo tvenkinyje;

Upytės sen. Upytės tvenkinyje, Ėriškių tvenkinyje;

Vadoklių sen. Juodžio ežere už Mikėnų gyvenvietės; Jotainių tvenkinyje;

Velžio sen.  Juodos užtvankoje ties Kerava, Nevėžio upėje Velžio gyvenvietėje;

Panevėžio sen. Lėvenyje ties Piniava, Sanžilės upėje ties SB Ekranas II maudykloje.

2024 m. gegužės 29 d. gauti Panevėžio rajone esančių vandens telkinių vandens kokybės tyrimų rezultatai (mėginiai  laboratoriniams tyrimams paimti  2024-05-27). Pagal Lietuvos higienos normą, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą, maudytis galima.


Savivaldybės informacija

image_print