Panevėžio r. Smilgių gimnazijai reikalingas psichologas arba psichologo asistentas (1 etatas). Neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: psichologo asistentui – 7,44 – 7,98 ; psichologo – 7,99 – 10,45).

Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius; dalyvauja gimnazijos metinės veiklos planavime, gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

 Reikalavimai:

  1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis nei psichologijos bakalauro laipsnis – psichologo asistentui, magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija – psichologui;
  2. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
  3. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
  4. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  5. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 Pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dėl darbo.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentus pateikti  asmeniškai į Smilgių gimnazijos  raštinę (Panevėžio g.1, Smilgiai, Panevėžio  r.), atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu adresu: [email protected]

Informacijai skambinti 8 618 69 795

Apie pokalbį su kandidatais informuosime asmeniškai


Direktorė Asta Kačarauskienė

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-10 15:47

image_print