Panevėžio r. Smilgių gimnazija skelbia konkursą logopedo, psichologo, biologijos- gamtos, chemijos, anglų kalbos mokytojo pareigoms užimti

image_print

Pareigybės lygis –  A2, pareigybės apimtys:

Psichologas- 1 etatas;

Logopedas 1,5 etato ( 1 et. gimnazijoje, 0,5 – ikimokyklinio ugdymo skyriuje);

Biologija/ gamta – 20 kontaktinių ( galimybė vadovauti klasei);

Chemija – 6 kontaktinės;

Anglų k. – 20/ 25  kontaktinės ( galimybė vadovauti klasei).

Darbo sutarčių rūšis – terminuota.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, atitinkamo dalyko pedagogo profesinė kvalifikacija.

Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Gyvenimo aprašymą (CV);

Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami Smilgių gimnazijoje 8.00 iki 16.00 val., adresu Panevėžio g. 1, Smilgiai, Panevėžio r. arba elektroniniu paštu: [email protected]

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 12 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Smilgių gimnazijos direktorė Asta Kačarauskienė tel: 8 (618) 69795.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.