Pareigybės lygis –  A2, pareigybės apimtys:
Psichologas- 1 etatas;
Darbo sutarčių rūšis –neterminuota;


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 8,71–11,39 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentas privalo pateikti:
Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
Gyvenimo aprašymą (CV).
Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Smilgių gimnazijoje 8.00 iki 16.00 val., adresu Panevėžio g. 1, Smilgiai, Panevėžio r. arba elektroniniu paštu: [email protected]
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Smilgių gimnazijos direktorė Asta Kačarauskienė tel: 8 (618) 69795.
Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.


Direktorė Asta Kačarauskienė

image_print