Panevėžio r. Ramygalos gimnazija skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Panevėžio r. Ramygalos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga:
Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., kodas 190398398) skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

 Darbo krūvis – 1 pareigybė.

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  6. gyvenimo aprašymą (CV);
  7. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informacija teikiama tel.: 8 687 58 136.

Dokumentai priimami el. paštu [email protected] arba paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 32, LT-38265 Ramygalos m., Panevėžio r. sav., iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.       

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami nurodytu telefonu ir kviečiami į pokalbį asmeniškai. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.