Pareigybės lygis –  A2,

Pareigybės apimtis – 1 etatas (logopedas – 0,5, spec. pedagogas – 0,5)

Darbo sutarties rūšis – neterminuota;

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Darbo pobūdis:

Logopedas – spec. pedagogas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su vaikų ugdymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija.
  • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

  • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  • Gyvenimo aprašymą (CV).
  • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Dokumentai priimami Raguvos gimnazijos Miežiškių skyriuje nuo 8.00 iki 16.00 val., adresu Nevėžio g.1, Miežiškiai, Panevėžio r. arba elektroniniu paštu: mieziskiumokykla@gmail.com

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Raguvos gimnazijos Miežiškių skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Turčinskienė, tel: 8 (614) 00552.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

image_print