Darbas nuolatinis.

Darbo krūvis – 0,75 etatas.

Darbo užmokestis – Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją.

Darbo vieta – Vabalninko g. 15, Paliūniškis, LT-38440 Panevėžio r.

 Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, logopedo, spec-pedagogo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. logopedo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu [email protected] arba pateikia atvykę į Paliūniškio pagrindinę mokyklą, adresu: Vabalninko g. 15 , Paliūniškis.

Pretendentų dokumentai priimami – 2024 m. birželio 21 d.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2024 m. birželio 26 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.


Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorė Daiva Morkūnienė

image_print