Pareigybės lygis –  A2,

Pareigybės apimtis – 0,33 etato;

Darbo sutarties rūšis – terminuota;

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Darbo pobūdis:

Logopedas – yra pedagogas, kuris  logopedijos  priemonėmis šalina  vaikų  kalbos sutrikimus, taikydamas pedagoginio ir psichoterapinio poveikio priemones.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Privalumai:

  • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
  • Gyvenimo aprašymą (CV).
  • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami Naujamiesčio lopšelyje-darželyje „Bitutė“ nuo 8.00 iki 16.00 val., adresu V. Kudirkos g. 41, Naujamiesčio mstl., Panevėžio r. arba elektroniniu paštu: [email protected]

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 30 d.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.


Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė” direktorė Ramutė Skrickienė

image_print