Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Informacija apie atranką skelbiama:

Mokyklos interneto svetainėje www.muzikosmokyklapr.lt

Užimtumo tarnybos interneto svetainėje adresu: https://uzt.lt

Pareigybės pavadinimas: Koncertmeisteris(-ė)

Darbo vieta: Panevėžio r. muzikos mokykla

Darbo krūvis: 0,55 pareigybės

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo užmokesčio koeficientas (0,6991 – 0,8297)

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio intervalas (686,50 – 814,74 Eur.)

Pastaba: darbo užmokestis priklauso nuo turimos koncertmeisterio kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą (CV).

Pastaba: dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentų priėmimo pradžia 2024 m. birželio 12 d., pabaiga 2024 m. birželio 25 d., 17.00 val.:

siunčiant registruotu laišku adresu: Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., LT-38310 Panevėžio r. elektroniniu paštu [email protected]

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Apie pokalbį su kandidatais informuosime asmeniškai.

Išsamesnė informacija apie atranką tel.: +370 614 88 646.


Panevėžio r. muzikos mokyklos direktorė Laima Plančiūnienė

image_print