Panevėžio r. Dembavos progimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga:
Veteranų g. 28.  Dembavos k., Panevėžio r. sav., kodas 190399728) skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 0,7 etatu, 16 pamokų per savaitę (galimos papildomos konsultacijos).

Darbo sutartis – neterminuota.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 0,9981–1,3053 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  6. gyvenimo aprašymą (CV);
  7. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informacija teikiama tel.: +370 45 594370.

Dokumentai priimami: pateikiant asmeniškai Panevėžio r. Dembavos progimnazijos sekretorei, el. paštu [email protected] arba paštu adresu: Veteranų g. 28, LT-38176 Dembavos k. Panevėžio r. sav., iki 2024 m. birželio 21 d.       

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami nurodytu telefonu ir kviečiami į pokalbį asmeniškai 2024 m. birželio 26 d. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.


Panevėžio r. Dembavos progimnazijos sekretorė Simona Mugulienė

image_print