1

Pakeistas KPP paraiškų 2022 m. priėmimo grafikas

Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas – praneša Žemės ūkio ministerija.

Jame numatyti papildomi kvietimai teikti paraiškas pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ ir priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“.

Paraiškas paramai gauti 2023–2027 m. vietos plėtros strategijoms parengti bus kviečiama visą mėnesį – nuo rugpjūčio 16 iki rugsėjo 16 d.

Siekiantys gauti paramą labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir Europos bendrijos (EB) svarbos natūralioms buveinėms išsaugoti paraiškas galės teikti nuo rugpjūčio 29 iki spalio 7 d.


Parengta pagal ŽŪM informaciją