Studijų rėmimas

Studijų rėmimas

Studijų rėmimo informacija

Vadovaujantis studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2021 metais buvo vertinami 24 studentų prašymai – 10 prašymų pateikė Krekenavos seniūnijos gyventojai, 7 – Panevėžio seniūnijos, 3 – Paįstrio seniūnijos, po 1 Naujamiesčio, Miežiškių, Karsakiškio ir Velžio seniūnijų.

2021 m. gegužės 17 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-307 parama skirta 19 studentų:

 1. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 2 studentams po 400 Eur;
 2. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 12.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 5 studentams po 400 Eur;
 3. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 9 studentams po 400 Eur;
 4. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.1.5 papunktį (abu ar vienas iš tėvų, globėjų yra neįgalūs (-us) arba sukakęs pensinis amžius) – 1 studentui 400 Eur;
 5. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.3 papunktį (6 BSI, kai pažymių vidurkis 8,00–8,99 balo) – 1 studentui 240,00 Eur;
 6. Pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 12.4 papunktį (7 BSI, kai pažymių vidurkis 9,00–10,00 balų) – 1 studentui 280,00 Eur.

Parama neskirta 5 studentams pagal studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 11 punktą, nes jų šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, buvo didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) – 2021 metais sudarė 468,41 Eur.

2021 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 10 000 Eur, skirta 7 320 Eur.

 

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2020 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 18 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Krekenavos (6), Panevėžio (4), Miežiškių (2), Velžio (2), Paįstrio (1), Smilgių (1), Ramygalos (1) ir Naujamiesčio (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš antrakursių ir ketvirtakursių (7 ir 6), pirmakursių – 3, trečiakursių – 2. Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 16 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Studijų rėmimo komisijos 2019 m. birželio 17 d. posėdžio protokolą Nr. T4-15, 2019 m. birželio 19 d. įsakymu
Nr. A-265 skyrė dalinę paramą 16 studentų:

 1. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 4 studentams po 390,00 Eur;
 2. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 1 studentui 390,00 Eur;
 3. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) arba 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių), arba 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 4 studentams po 390,00 Eur;
 4. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 4 studentams po 390,00 Eur;
 5. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) arba 9.1.5 papunktį (abu ar vienas iš tėvų, globėjų yra neįgalūs (-us) arba sukakęs pensinis amžius) – 2 studentams po 390,00 Eur;
 6. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.2 papunktį (4 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 7,0–7,5 balo) – 1 studentui 156,00 Eur.

Parama neskirta 2 studentams, nes jų šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, yra didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA).

2020 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 10 000 Eur, iš viso panaudota 6 006 Eur.


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2019 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 14 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Krekenavos (5), Miežiškių (2), Karsakiškio (2), Paįstrio (1), Panevėžio (1), Smilgių (1), Vadoklių (1) ir Velžio (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš trečiakursių ir pirmakursių (5 ir 4), antrakursių – 3, ketvirtakursių ir penktakursių (po 1). Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 14 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Studijų rėmimo komisijos 2019 m. birželio 17 d. posėdžio protokolą Nr. T4-15, 2019 m. birželio 19 d. įsakymu
Nr. A-265 skyrė dalinę paramą 14 studentų:

 1. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) ir 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 6 studentams po 380,00 Eur;
 2. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 1 studentui 380,00 Eur;
 3. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų), 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) ir 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) –
  1 studentui 380,00 Eur;
 4. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 5 studentams po 380,00 Eur;
 5. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.4 papunktį (6 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 8,1–9,0 balai) – 1 studentui 228,00 Eur.

2019 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 12 000 Eur, iš viso panaudota 5 168 Eur.


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2018 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 20 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Velžio (6), Krekenavos (5), Miežiškių (2), Ramygalos (2), Vadoklių (2), Panevėžio (1), Karsakiškio (1) ir Smilgių (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš pirmakursių ir antrakursių (6 ir 5), trečiakursių – po 4, ketvirtakursių ir penktakursių (po 2), šeštakursių – 1. Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 17 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Studijų rėmimo komisijos 2018 m. gegužės 8 d. posėdžio protokolą Nr. T4-15, 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu
Nr. A1-141 skyrė dalinę paramą 17 studentų:

 1. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.2 papunktį (yra iš daugiavaikių šeimų (šeimoje 3 ir daugiau vaikų) – 4 studentams po 380,00 Eur;
 2. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.3 papunktį (šeimoje yra 2 ir daugiau studentų ar mokinių) – 3 studentams po 380,00 Eur;
 3. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.1.4 papunktį (turi tik vieną iš tėvų, globėjų, vienas iš jų miręs arba tėvai išsituokę) – 7 studentams po 380,00 Eur;
 4. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.3 papunktį (5 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 7,6–8,0 balai) – 1 studentui 190,00 Eur;
 5. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.4 papunktį (6 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 8,1–9,0 balai) – 1 studentui 228,00 Eur;
 6. Pagal Studijų rėmimo iš savivaldybės lėšų tvarkos aprašo 9.5 papunktį (7 BSI – studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį, ne didesnės nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga, bei paskutinio semestro egzaminų pažymių vidurkis 9,1–10,0 balų) – 1 studentui 266,00 Eur.

Parama neskirta 3 studentams atsižvelgiant į Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 3 punktą (Parama skiriama Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams, studijuojantiems Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose bakalauro dieninėse studijų programose, kurių egzaminų sesijos vidurkis ne mažesnis nei 7 balai).

2018 metais savivaldybės biudžete buvo numatyta 12 000 Eur, iš viso skirta 6 004 Eur.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Aušvydas Plėštys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės studijų rėmimo komisijos darbo reglamentu ir Studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, 2017 metais Studijų rėmimo komisija nagrinėjo 12 prašymų studentų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Krekenavos (3), Velžio (2), Miežiškių (2), Ramygalos (2), Vadoklių (2), Panevėžio (1) ir Smilgių (1) seniūnijose. Daugiausia prašymų sulaukta iš pirmakursių ir trečiakursių – po 4, antrakursių – 3 ir ketvirtakursių – 1 studento. Studijų rėmimo komisija, išanalizavusi pateiktus dokumentus, rekomendavo skirti paramą 12 Panevėžio rajono savivaldybės gyventojų (iš viso 4 180,00 Eur).


Švietimo, kultūros ir sporto skyrius


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo naujienos

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo naujienos

Susitikimas su Uwe Gartenschlaegeriu

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė dalyvavo ŠMSM vykusiame susitikime su Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentu Uwe Gartenschlaegeriu bei Rumšiškėse vykusiuose mokymuose „Pasaulio ir Europos suaugusiųjų švietimo aktualijos ir tendencijos“. Renginių įspūdžius bei nuorodas į  Uwe Gartenschlaegerio aptartus dokumentus rasite „Epale“ publikuojamame straipsnyje „Tegu suaugusiųjų švietimas nelieka paraštėse“. Švietimo centro informacija  

Skaityti


LSŠA leidinyje „Savišvieta“ pristatomi PRŠC įgyvendinti projektai

Pirmasis šių metų „Savišvietos“ leidinys skirtas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) 30-ajam jubiliejui. Leidinyje pristatomi du Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinti projektai – „Teisės. Aktyvus pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje“ (projekto veiklų  koordinatorė Lietuvoje – Jurgita Vaitiekūnienė), „Suaugusiųjų skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant gyvenimo kokybės“ (projekto veiklų koordinatorė Lietuvoje – Renata Jankevičienė) bei kartu su LSŠA konsorciumu įgyvendintas projektas „Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus“. Kviečiame skaityti   Švietimo centro informacija    …

Skaityti


Švietimo centre planuojami nauji TAU mokslo metai

Švietimo centro darbuotojai TAU dekanus pakvietė į susitikimą, kurio metu aptartos 2022–2023 m. m. veiklos. Remdamiesi Panevėžio rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planu dekanams pasiūlėme gilinti krašto pažinimo, sveikos ir ekologiškos gyvensenos bei skaitmenines kompetencijas. Labiausiai dekanai kartu su savo klausytojais norėtų pažinti savo kraštą bei išmokti sveikai ir ekologiškai gyventi. Tikslus fakultetų ir klausytojų skaičius paaiškės spalio 1-ąją dieną. Pagrindinis reikalavimas – viename fakultete turi būti ne mažiau kaip 25 klausytojai. Gilinant senjorų sveikos gyvensenos kompetencijas bus bendradarbiaujama su Visuomenės sveikatos biuru.…

Skaityti


Švietimo centro atstovės gilino profesines kompetencijas Suomijoje

Penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Gyvenimo ir tikėjimo institutas) vykdo „Erasmus+“ projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“. Suomijoje vykusiuose kursuose „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“ dalyvavo Birutė Savickienė ir Renata Jankevičienė, rengiančios ir įgyvendinančios nuotolinio mokymosi programas Panevėžio rajono suaugusiesiems. Plačiau skaitykite „Epale“ (Europos elektroninėje suaugusiųjų mokymosi platformoje)  Švietimo centro informacija  …

Skaityti


TAU dekanų kelionė į Europos Parlamentą

Gegužės 15‒20 d. Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuras organizavo pažintinę kelionę autobusu į Briuselį, Europos Parlamentą. Šioje kelionėje dalyvavo Panevėžio r. TAU Dembavos, Piniavos, Naujamiesčio, Raguvos, Smilgių ir Šilagalio fakultetų dekanai. Grožėjomės pavasariu Lenkijoje. Aplankėme viduramžių dvasią išsaugojusį Šiaurės Vokietijos miestelį – Celę ir jo įžymybes: renesansinius hercogų rūmus, kuriuose dar ir šiandien veikia seniausias Vokietijoje Pilies teatras; senamiestį su daugybe puikiai restauruotų XVI–XIX a. fachverkinių namų, rotušę, prancūziško stiliaus parką. Atvykus į Belgijos sostinę Briuselį laukė viešnagė Europos Parlamente. Pradžioje susitikimas su…

Skaityti


Aš esu Etmės Evė

Šiais metais  sukanka 125 metai, kai gimė rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja Ieva Simonaitytė, kuri savo kūriniuose vaizdavo išskirtinius lietuvininkų likimus ir garsino Klaipėdos krašto etnografinį savitumą. Paminėdami šią sukaktį Raguvos fakulteto TAU klausytojai buvo pakviesti dalyvauti gimnazijos devintokų atviroje pamokoje, skirtoje I. Simonaitytei. Pamokos pradžioje mokytoja Violeta Žudienė pristatė keletą patarimų, kaip skaityti didelės apimties kūrinį, aptarė kūrinio sąrangos elementus: erdvę ir laiką, kontekstą, personažus, kūrinio prasmę ir temos aktualumą. Kartu su gimnazistais įsijungėme į pamokos veiklas: aptarėme perskaitytą romaną „Aukštujų Šimonių likimas“;…

Skaityti


Džiaugsmas švęsti…

„Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta. Nesvarbu, ar jam dvidešimt, ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas.“ Henris Fordas Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai iš 19 fakultetų rinkosi į mokslo metų baigimo šventę Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažojoje bazilikoje. Suvažiavo, susirinko tiek daug orių, švytinčiais veidais, atviromis širdimis žmonių. Kaip gera, sulaukus garbaus amžiaus, pasijusti „studentais“, pasidžiaugti „studentišku“ gyvenimu. Šventė neateina savaime… Jai ruošiamės ir kuriame. Nepaprastą šventinę nuotaiką sukūrė Panevėžio r. švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, Švietimo centro…

Skaityti


Švietimo centro andragogai gilino kompetencijas Kroatijoje

Švietimo centro andragogai dalyvavo „Erasmus+“ KA1 projekto „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ mokymuose Rijekoje (Kroatijos Respublika). Projektą vykdo penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA, koordinatorius), Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Mokymų metu andragogai gilinosi į šias temas: įtraukiančios mokymosi aplinkos kūrimas; IKT įrankių panaudojimas siekiant andragoginių tikslų; inovatyvių mokymo metodų įvairovė ir taikymas. Mokymus organizavo Dantės suaugusiųjų mokymo įstaiga (Ustanova za…

Skaityti


Panevėžio r. TAU mokslo metų baigimo šventė

Panevėžio r. TAU klausytojai įveikė dar vieną studijų etapą, kuris iš tiesų buvo nelengvas. Dėl pandemijos ilgokai buvo galima susitikti tik virtualiai, šiek tiek atslūgus pandemijai mintis sujaukė karas… Todėl šį kartą uždarymo šventei ieškojome ypatingos aplinkos, galinčios suteikti vilties, skatinančios ištverti visus gyvenimo siunčiamus išbandymus. Tokia vieta tapo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika, kurioje ir vyko Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė. Eucharistijai vadovavo kleb. mgr. Alfredas Puško. Skambėjo Karolinos Raziūnienės atliekamas studentų himnas „Gaudeamus“, Lietuvos Respublikos Seimo narės Guodos Burokienės, Panevėžio…

Skaityti


TAU renginiai Bernatoniuose

Mokslo metų pabaigoje, balandžio 21 d., Bernatonių fakulteto klausytojai rinkosi į susitikimą su lektore – gydomosios mitybos specialiste Ilona Kuodiene. Vyko nuoširdus pašnekesys apie senjorų mitybos ypatumus. Lektorė supažindino su sveikos mitybos principais, maisto pasirinkimu, paruošimu ir sveikata. Patarė vengti perdirbto maisto, valgymą pradėti nuo daržovių ir pan. Specialistė atkreipė dėmes į tai, kad mityba tai nėra tik maistas, kad su maistu susijusios ir mūsų emocijos, stresas, maisto gaminimo įpročiai, valgymo tradicijos ir kultūra. Lektorė priminė, kad prieš valgydami pažiūrėtume į savo lėkštę ir įsivertintume, ar yra joje baltyminio maisto, sveikų angliavandenių ir skaidulų…

SkaitytiNeformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo iniciatyvinės grupės  nuostatai

 • Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja – pirmininkė
 • Andrius Busila, Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius – pavaduotojas
 • Edita Grucienė, Panevėžio rajono viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja – sekretorė
 • Skaidrutė Kriukienė, Panevėžio rajono TAU Bernatonių fakulteto dekanė – narė
 • Irena Sabaliauskienė, Panevėžio rajono TAU Raguvos fakulteto dekanė – narė
 • Karolina Raziūnienė, Liūdynės kultūros centro direktorė – narė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo naujienos

Susitikimas su Uwe Gartenschlaegeriu

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė dalyvavo ŠMSM vykusiame susitikime su Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentu Uwe Gartenschlaegeriu bei Rumšiškėse vykusiuose mokymuose „Pasaulio ir Europos suaugusiųjų švietimo aktualijos ir tendencijos“. Renginių įspūdžius bei nuorodas į  Uwe Gartenschlaegerio aptartus dokumentus rasite „Epale“ publikuojamame straipsnyje „Tegu suaugusiųjų švietimas nelieka paraštėse“. Švietimo centro informacija  

Skaityti


LSŠA leidinyje „Savišvieta“ pristatomi PRŠC įgyvendinti projektai

Pirmasis šių metų „Savišvietos“ leidinys skirtas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) 30-ajam jubiliejui. Leidinyje pristatomi du Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinti projektai – „Teisės. Aktyvus pilietiškumas ir pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje“ (projekto veiklų  koordinatorė Lietuvoje – Jurgita Vaitiekūnienė), „Suaugusiųjų skaitmeninių įgūdžių gilinimas siekiant gyvenimo kokybės“ (projekto veiklų koordinatorė Lietuvoje – Renata Jankevičienė) bei kartu su LSŠA konsorciumu įgyvendintas projektas „Andragogo misija – suteikti besimokančiajam sparnus“. Kviečiame skaityti   Švietimo centro informacija    …

Skaityti


Švietimo centre planuojami nauji TAU mokslo metai

Švietimo centro darbuotojai TAU dekanus pakvietė į susitikimą, kurio metu aptartos 2022–2023 m. m. veiklos. Remdamiesi Panevėžio rajono Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planu dekanams pasiūlėme gilinti krašto pažinimo, sveikos ir ekologiškos gyvensenos bei skaitmenines kompetencijas. Labiausiai dekanai kartu su savo klausytojais norėtų pažinti savo kraštą bei išmokti sveikai ir ekologiškai gyventi. Tikslus fakultetų ir klausytojų skaičius paaiškės spalio 1-ąją dieną. Pagrindinis reikalavimas – viename fakultete turi būti ne mažiau kaip 25 klausytojai. Gilinant senjorų sveikos gyvensenos kompetencijas bus bendradarbiaujama su Visuomenės sveikatos biuru.…

Skaityti


Švietimo centro atstovės gilino profesines kompetencijas Suomijoje

Penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Gyvenimo ir tikėjimo institutas) vykdo „Erasmus+“ projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“. Suomijoje vykusiuose kursuose „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“ dalyvavo Birutė Savickienė ir Renata Jankevičienė, rengiančios ir įgyvendinančios nuotolinio mokymosi programas Panevėžio rajono suaugusiesiems. Plačiau skaitykite „Epale“ (Europos elektroninėje suaugusiųjų mokymosi platformoje)  Švietimo centro informacija  …

Skaityti


TAU dekanų kelionė į Europos Parlamentą

Gegužės 15‒20 d. Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuras organizavo pažintinę kelionę autobusu į Briuselį, Europos Parlamentą. Šioje kelionėje dalyvavo Panevėžio r. TAU Dembavos, Piniavos, Naujamiesčio, Raguvos, Smilgių ir Šilagalio fakultetų dekanai. Grožėjomės pavasariu Lenkijoje. Aplankėme viduramžių dvasią išsaugojusį Šiaurės Vokietijos miestelį – Celę ir jo įžymybes: renesansinius hercogų rūmus, kuriuose dar ir šiandien veikia seniausias Vokietijoje Pilies teatras; senamiestį su daugybe puikiai restauruotų XVI–XIX a. fachverkinių namų, rotušę, prancūziško stiliaus parką. Atvykus į Belgijos sostinę Briuselį laukė viešnagė Europos Parlamente. Pradžioje susitikimas su…

Skaityti


Aš esu Etmės Evė

Šiais metais  sukanka 125 metai, kai gimė rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja Ieva Simonaitytė, kuri savo kūriniuose vaizdavo išskirtinius lietuvininkų likimus ir garsino Klaipėdos krašto etnografinį savitumą. Paminėdami šią sukaktį Raguvos fakulteto TAU klausytojai buvo pakviesti dalyvauti gimnazijos devintokų atviroje pamokoje, skirtoje I. Simonaitytei. Pamokos pradžioje mokytoja Violeta Žudienė pristatė keletą patarimų, kaip skaityti didelės apimties kūrinį, aptarė kūrinio sąrangos elementus: erdvę ir laiką, kontekstą, personažus, kūrinio prasmę ir temos aktualumą. Kartu su gimnazistais įsijungėme į pamokos veiklas: aptarėme perskaitytą romaną „Aukštujų Šimonių likimas“;…

Skaityti


Džiaugsmas švęsti…

„Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta. Nesvarbu, ar jam dvidešimt, ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas.“ Henris Fordas Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojai iš 19 fakultetų rinkosi į mokslo metų baigimo šventę Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažojoje bazilikoje. Suvažiavo, susirinko tiek daug orių, švytinčiais veidais, atviromis širdimis žmonių. Kaip gera, sulaukus garbaus amžiaus, pasijusti „studentais“, pasidžiaugti „studentišku“ gyvenimu. Šventė neateina savaime… Jai ruošiamės ir kuriame. Nepaprastą šventinę nuotaiką sukūrė Panevėžio r. švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, Švietimo centro…

Skaityti


Švietimo centro andragogai gilino kompetencijas Kroatijoje

Švietimo centro andragogai dalyvavo „Erasmus+“ KA1 projekto „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ mokymuose Rijekoje (Kroatijos Respublika). Projektą vykdo penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA, koordinatorius), Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Mokymų metu andragogai gilinosi į šias temas: įtraukiančios mokymosi aplinkos kūrimas; IKT įrankių panaudojimas siekiant andragoginių tikslų; inovatyvių mokymo metodų įvairovė ir taikymas. Mokymus organizavo Dantės suaugusiųjų mokymo įstaiga (Ustanova za…

SkaitytiNeformalusis vaikų švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms akredituoti ir jas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

 • yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
 • turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
 • turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
 • atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

Paraiškų teikimo procesas

Dėl registracijos ŠMIR-e prašome kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Iloną Čingienę, tel. 8 626 48 241 el. p. [email protected]

Elektroninės paraiškos pildomos  el. paslaugų portale www.nspr.smm.lt , kurios gali būti:

 • savivaldybės lygmens;
 • nacionalinio lygmens.

Informacija dėl paraiškos pildymo NVŠ programų teikėjams

Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjo vadovas

Elektroninės paraiškos teikiamos iki 2022 m. spalio 1 d., pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d.

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), ir gavus informaciją iš NŠPR tvarkytojo, kad programa įregistruota, būtina užpildyti programos paraišką, kuri yra integruota prie registravimo formos. Ją užpildęs NVŠ teikėjas, turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktos programos turinį.

 Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR-e. Savivaldybės lygmens NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja visose savivaldybėse.

 Nacionalinio lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

 NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai.

NVŠ klausimais konsultacijas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės Sigita Jasiūnienė tel. 8 620 63 289; el. p. [email protected], Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241 el. p. [email protected].


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendras visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas ČIA.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 2022 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimu Nr. T-133 pripažintas netekusiu galios.

Naujų NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų teikimas:

Naujos NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – Paraiška) teikiamos elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt (Aprašo 1 priedas).

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki nustatytų datų:  pateikus iki birželio 1 d. 23.59 valandos, informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.;   pateikus iki spalio 1 d. 23.59 valandos, informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.

SVARBU:   nuo 2022 m.  kovo 1 d. su mokiniais, pradėjusiais lankyti neformaliojo vaikų švietimo programas,  sudaromos naujos formos Mokymo sutartys (Aprašo 4 priedas).

Visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurių programų akreditacija galioja iki  2022 m. gruodžio 31 d. turės teikti Paraiškas atitikties reikalavimams nustatymui 2023 metams (pagal naują formą elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt ) iki 2022 m. spalio 1 d.

Neformaliojo vaikų švietimo klausimais konsultuoja  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės: Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289 , el. p. [email protected]   ir Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241, el. p. [email protected].

Programas 2022 m. Panevėžio rajone planuojama vykdyti vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn.

Paraiškos NVŠ programų akreditavimui (ir akreditavimo pratęsimui) bus priimamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12.00 val.

Paraiškas teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) arba (skenuotas) el. p. [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma ir Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR NVŠ teikėjai iki 2021 m. gruodžio 20 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) duomenų registravimo kortelę (laisvieji mokytojai ir institucijos), verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą (tik laisvieji mokytojai), galiojančius nuostatus ar įstatus (tik institucijos).

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241 , el. p. [email protected], Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289, el. p. [email protected]


                                                                                                            Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Informuojame, kad, siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, sudaroma galimybė pasinaudoti NVŠ krepšeliu 2021 m. vasarą. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra akredituotos 2021 m. birželio-liepos-rugpjūčio mėn.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokinius iki 2021-06-01 registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą / asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį. Programų sąrašą ir teikėjų kontaktus rasite čia.

 

Informaciją apie NVŠ programas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės:
Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289, el. p. [email protected]
Alma Namavičienė,  el. p. [email protected]
Ilona Čingienė, tel.: (8 45) 58 29 07, 8 626 48 241, el. p. [email protected]

NVŠ programos 2021 m. bus finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Norintys  vykdyti NVŠ veiklas ir gauti lėšas, iki 2021 m. sausio 11 d. turi:

 • teikti naujas NVŠ programas vertinimui ir akreditacijai (paraiškos forma);
 • teikti  prašymus (prašymo forma) dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams pratęsimo.

Dokumentus teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai el. p. [email protected]

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Neformaliojo švietimo programų registro  (NŠPR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei el. p. [email protected] skenuotus  įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informaciją apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės:
Sigita Jasiūnienė, tel. (8 45) 58 29 59, el. p. [email protected]
Alma Namavičienė, tel. (8 45) 58 29 74, el. p. [email protected]
Ilona Čingienė, tel.: (8 45) 58 29 07, 8 626 48 241, el. p. [email protected]

NVŠ programų finansavimas Panevėžio rajone bus tęsiamas 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

Naujos paraiškos NVŠ programų akreditavimui bus priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 15.00 val.

Paraiškas teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) (paraiškos forma).

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (KTPRR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, el. p. [email protected]


Vaikų ir mokinių dalykinės olimpiados ir konkursai

Vaikų ir mokinių dalykinės olimpiados ir konkursai


Projektai, konkursai, programos

Projektai, konkursai, programos

Panevėžio rajono savivaldybė dalyvauja projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), kartu su ekspertų grupe rengia Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Savivaldybės komandos veikloje dalyvauja Smilgių gimnazija bei Raguvos gimnazija.

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Projekto 1.3 veikla „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ sprendžiama įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problema.

Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš
20 savivaldybių (Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla, Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija).

Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus ir juos įgyvendinti.

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengti modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir / ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.upc.smm.lt/projektai/benmod/apie.php

Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje jau dalyvavo daugiau nei 285 tūkst. vaikų, o programos pedagogo kvalifikaciją įgijo 6,2 tūkst. pedagogų.

Švietimo įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes vaiko emocinių ir elgesio problemų prevencijai bei klasės ir mokyklos mikroklimatui gerinti.

2022–2023 m. m. programoje „Zipio draugai” dalyvaus šios Panevėžio rajono ugdymo įstaigos:

1. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“

2. Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Skruzdėliukas“

3. Pažagienių mokykla-darželis

4. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

5. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“

6. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

7. Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyrius

8. Smilgių gimnazija

 

Lietuvoje 2012 m. pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t. y. 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo daugiau kaip 56 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošti 2 tūkst. pedagogų. Šioje programoje nuo 2015–2016 mokslo metų jau dalyvavo 3,7 tūkst. Panevėžio apskrities vaikų, įgyvendinti programą parengti 114 Panevėžio apskrities pedagogų.

2022–2023 m. m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus Panevėžio rajono Ramygalos gimnazija.


VšĮ „Vaiko labui“ informacija

 

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2022 m. projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo aštuoni teikėjai. Viena programa nebuvo vertinama. Septynioms programoms skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos programai „Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos narių sveikos gyvensenos skatinimas ir įgūdžių ugdymas“;
 2. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro programai „Naujų technologijų taikymas kasdieninėje veikloje“;
 3. Panevėžio rajono gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ programai „Pažinkime kartu 2022“;
 4. Panevėžio rajono Raguvos bendruomenės programai „Ratu po Panevėžio rajoną“;
 5. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programai „Dabartis su praeities prieskoniais“;
 6. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programai „Atverk krašto istorijas: neformalaus švietimo veiklos suaugusiems“;
 7. Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro programai „Iš praeities į dabartį“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 131 asmuo, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


                                                                                                                  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2021 m. projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo aštuoni teikėjai. Dvi programos nebuvo vertinamos. Šešioms programoms skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programai „Mokykimės ir tobulėkime: neformalaus švietimo veiklos suaugusiems“;
 2. Panevėžio darbo rinkos mokymo centro programai „Sveiki patiekalai vaikams“;
 3. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro programai „Atkaklus tobulėti“;
 4. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programai „Atverkime savo gyvenimo skrynias“;
 5. Panevėžio rajono švietimo centro programai „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui palanki aplinka bendroje ugdymo grupėje“;
 6. Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro programai „Pažink Lietuvos dvarus ir pilis“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 170 asmenų, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


                                                                                                                  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2020 m. projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo penki teikėjai. Viena programa nebuvo vertinama. Keturioms programoms skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programai „Mokomės, sužinome, dalinamės“;
 2. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programai „Rajono gyventojams – kūrybos ir žinių erdvės bibliotekose“;
 3. Panevėžio rajono Ramygalos klubo „Savos erdvės“ programai „Pasaulio šalių kultūrų pažinimas per etninę kūrybą. Lietuva“;
 4. Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro programai „Pažink Lietuvos dvarus ir pilis“.

Įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 200 asmenų. Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas pagal visuomenės ir darbo rinkos poreikius.


                                                                                                                  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

2019 m. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo penki teikėjai, kuriems skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono švietimo centro programa „Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijoje ir praktinis taikymas“;
 2. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programa „Pažinkime, bendraukime ir atraskime save iš naujo“;
 3. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programa „Naujos žinios ir gebėjimai – naujos galimybės“;
 4. Panevėžio rajono Ramygalos klubo „Savos erdvės“ programa „Pasaulio šalių kultūrų pažinimas per etninę kūrybą. Italija“;
 5. Panevėžio darbo rinkos mokymosi centro programa „Praktinė patirtis gaminant sveikatai palankius patiekalus“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 225 asmenų, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Diana Žukauskienė

 

2018 m. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos konkurse dalyvavo keturi teikėjai, kuriems skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono Ramygalos klubo „Savos erdvės“ projektas „Pasaulio šalių kultūrų pažinimas per etninę kūrybą. Japonija“;
 2. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Gyvenimo kokybės gerinimas ir saviugdos pagrindai“;
 3. Panevėžio rajono švietimo centro projektas „Komunikacijos tiltai“;
 4.  Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro projektas „Praeitis įprasmina dabartį 2“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 216 asmenų, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Diana Žukauskienė


Mokyklų edukacinių erdvių 2020 m. konkursas

Mokyklų edukacinių erdvių 2020 m. konkursas

Konkursas organizuojamas dviem etapais. 

Pirmasis etapas vyks savivaldybėse iki birželio 15 d.
Nacionalinis etapas rengiamas iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 

Rezultatai bus skelbiami rugpjūčio pabaigoje.

Kodėl rengiamas konkursas?

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigos, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos.

Kaip pasirengti dalyvavimui konkurse pirmą kartą?

Konkurse atskirai vertinamos dvi mokyklų kategorijos: jau tapusios konkurso prizininkėmis ir dalyvaujančios pirmą kartą (A ir B kategorijos). Skiriasi vertinimo kriterijai. Pirmą kartą dalyvaujančios mokyklos turi įsivertinti savo edukacines erdves pateiktoje kriterijų lentelėje. Svarbu žinoti, kad ne visi kriterijai yra privalomi (ne visos mokyklos savo aplinkose turi visus edukacinių erdvių komponentus). Todėl svarbu įsivertinti objektyviai. Planuojant pavasario-vasaros sezono veiklas galima nusimatyti edukacinių erdvių pokyčius, patobulinimus, kurie pažymimi kriterijų lentelėje.

Kaip pasirengti A kategorijos mokykloms?

Atkreipkite dėmesį į kriterijų lentelės pokyčius. Kai kurie pusjuodžiu šriftu pažymėti kriterijai yra privalomi A kategorijos mokykloms ir turi būti būdingi mokyklos edukacinei erdvei. Tai reiškia, kad šių kriterijų negalima žymėti „neatitinka“.


Mokinių pasiekimų patikrinimai

Mokinių pasiekimų patikrinimai

2022–2023 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, Brandos egzaminų ir Tarpinio patikrinimo tvarkaraščiai

2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų bazine mokykla Panevėžio rajone paskirta Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija (Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. Tel. 59 32 83, Tel. 8 687 18 564, [email protected] http://www.kmag.lt).

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022–2023 mokslo metais, turi iki lapkričio 24 dienos pateikti prašymus Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriui.

Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

 Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos sąskaitą Nr. LT267300010002389959

Išsamesnę informaciją teikia:

 • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, mob. 8 626 48 241, el. p. [email protected]

 Daugiau apie egzaminus skaitykite čia.

2022 m. brandos egzaminų tvarkaraštis


Abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2022 m. brandos egzaminų sesijoje. Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 146 kandidatai (9 mažiau nei praėjusiais metais).

Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 108 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą – 105, matematikos valstybinį brandos egzaminą – 101, biologijos valstybinį brandos egzaminą – 59, istorijos valstybinį brandos egzaminą – 55, informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą – 22, geografijos valstybinį brandos egzaminą – 15. Mažiausias pasirinkusiųjų skaičius fizikos valstybinį brandos egzaminą – 10, chemijos valstybinį brandos egzaminą – 5, užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą – 2.

Neatsirado norinčių laikyti užsienio kalbų – prancūzų ir vokiečių – valstybinius brandos egzaminus.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias menų brandos egzaminas. Jį laikyti pasirinko 22 kandidatai. Technologijų mokyklinį brandos egzaminą – 15.

Privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – abiturientai galėjo rinktis laisvai. Šiemet prašymus laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pateikė 74 proc. kandidatų.

Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros (2022 m. – 74 proc. , 2021 m. – 70 proc.), istorijos (2022 m. – 38 proc. , 2021 m. – 34 proc.), informacinių technologijų (2022 m. – 15 proc. , 2021 m. – 10 proc.), biologijos (2022 m. – 40 proc. , 2021 m. – 32 proc.) brandos egzaminus. Sumažėjo anglų kalbos (2022 m. – 72 proc. , 2021 m. – 82 proc.), fizikos (2022 m. – 7 proc. , 2021 m. – 9 proc.), matematikos (2022 m. – 69 proc. , 2021 m. – 74 proc.), geografijos (2022 m. – 10 proc. , 2021 m. – 15 proc.) valstybinių brandos egzaminų pasirinkimai.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Šiais metais abiturientams buvo galimybė pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys. Iki 2022 m. kovo 15 dienos abiturientai galės vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti.

Eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.


Informaciją parengė vyr. specialistė Ilona Čingienė

 


Bendra informacija

Bendra informacija

Pranešimai


Panevėžio rajono švietimo ir švietimo pagalbos įstaigos

Panevėžio rajono švietimo ir švietimo pagalbos įstaigos

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas,pavardė)Kontaktai
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijaVaidas PociusLaisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r.
Tel. 59 32 83
Tel. 8 687 18 564
[email protected]
http://www.kmag.lt
Raguvos gimnazija Inesa VietienėLaisvės g. 24, Raguvos mstl., 38155 Panevėžio r.
Tel. 59 14 98
[email protected]
http://www.raguvosgimnazija.lt/
Raguvos gimnazijos Miežiškių skyriusNevėžio g. 1, Miežiškių mstl., 38117 Panevėžio r.
Tel.: 59 92 44, 8 615 55 645
[email protected]
Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Skruzdėliukas“Nevėžio g. 5, Raguvos mstl., 38154 Panevėžio r.
Tel. 59 15 42
[email protected]
http://www.raguvosdarzelis.jimdo.com
Ramygalos gimnazijaAlgis AdašiūnasDariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m.,
38265 Panevėžio r.
Tel.: 59 23 18, 59 22 10, 8 687 58 136
[email protected]
http://www.ramygalosgimnazija.lt
Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriusŽalioji g. 7, Vadoklių mstl., 38200 Panevėžio r.
Tel. 55 66 49
[email protected]
Velžio gimnazija Rimtas Baltušis

Žemdirbių g. 15, Velžio k., 38129 Panevėžio r.
Tel. 59 53 24
Tel. 8 686 06 493

[email protected]

http://www.velziogimnazija.lt

Smilgių gimnazijaAsta KačarauskienėPanevėžio g. 1, Smilgių mstl., 38378 Panevėžio r.
Tel. 55 36 46
Tel. 8 618 69 795
[email protected]
http://www.smilgiai.panevezys.lm.lt
Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriusRamioji g.3, Smilgių mstl., 38378 Panevėžio r.
Tel. 55 35 60
[email protected]
http://www.smilgiai.panevezys.lm.lt
Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijaGita KubilienėĮstros g. 1, Paįstrio k., 38432 Panevėžio r.
Tel.: 55 38 71, 8 65 77 73 52
[email protected] 
http://www.paistriogimnazija.lt

 

 

Progimnazijos

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas, pavardė)Kontaktai
Dembavos progimnazija Aušra RaišienėDembavos g. 28, Dembavos k., 38176 Panevėžio r.
Tel. 59 43 70
[email protected]
http://dembavosprogimnazija.lt/

Mokyklos

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas, pavardė)Kontaktai
Naujamiesčio mokyklaDaiva DirsienėDariaus ir Girėno g. 52, Naujamiesčio mstl.,
38335 Panevėžio r.
Tel. 59 95 65
Tel. 8 616 73 710
[email protected]
https://nvmokykla.lt

Pagrindinės mokyklos

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas, pavardė)Kontaktai
Paliūniškio pagrindinė mokykla Daiva MorkūnienėVabalninko g. 15, Paliūniškio k., 38440 Panevėžio r.
Tel.: 55 93 67, 8 611 47 432
[email protected]
http://www.paliuniskis.panevezys.lm.lt
Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyrius Žalioji g. 20, Tiltagalių k., 38474 Panevėžio r.
Tel. 55 91 36
Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla Jurgita ZalatorienėUpytės g. 1, Upytės k., 38294 Panevėžio r.
Tel. 55 56 33, 8 616 93 800
[email protected]
http://upytesmokykla.lt
Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius Linininkų g. 2, Upytės k., 38294 Panevėžio r.
Tel. 55 56 32
[email protected]

Mokyklos-darželiai

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas,pavardė)Kontaktai
Pažagienių mokykla-darželis Vilma Juozapavičiūtė-KuprienėŠvyturio g. 31, Pažagienių k., 36222 Panevėžio r.
Tel. 55 13 39, 8 683 32 810
[email protected]
http://www.pazagieniumokykla.lt
Piniavos mokykla-darželis Aurelija JuozaitytėŽibučių g. 7, Piniavos k., 38415 Panevėžio r.
Tel.: 55 22 14, 45 40 47
[email protected]
https://piniavosdm.jimdofree.com
Piniavos mokyklos-darželio Bernatonių skyrius

Sanžilės g. 1, Bernatonių k., 38394 Panevėžio r.
Tel. 55 97 82
[email protected]

Lopšeliai-darželiai

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas,pavardė)Kontaktai
Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“Daina MurauskienėVeteranų g. 19, Dembavos k., 38175 Panevėžio r.
Tel. 59 43 69, 8 618 25 316
[email protected]
http://www.dembavald.lt
Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“ Danutė RopienėMaironio g. 5, Krekenavos mstl., 38308 Panevėžio r.
Tel. 59 31 50
[email protected]
http://krekenavossigute.lt
Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Linkaučių skyriusNorušių g. 10, Linkaučių k., 38281 Panevėžio r.
Tel. 59 31 50
Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Žibartonių skyriusŽibartonių g. 76, Žibartonių k., 38323 Panevėžio r.
Tel. 59 31 50
Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“Ramutė SkrickienėV. Kudirkos g. 41, Naujamiesčio mstl., 38335 Panevėžio r.
Tel. 59 95 49
[email protected]
https://naujamiesciobitute.panevezys.lm.lt
Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“Rūta StankevičienėSporto g. 23, Ramygalos m., 38266 Panevėžio r.
Tel. 592257
i[email protected]
ramygalosdarzelis.lt
Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“Lilija MiežinienėAlantos g. 37, Velžio k., 38129 Panevėžio r.
Tel. 44 69 81
[email protected]
www.velziodarzelis.lt
Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ Liūdynės skyriusRamioji g. 6, Liūdynės k., 38130 Panevėžio r.
Tel. 55 51 24
[email protected]

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas,pavardė)Kontaktai
Muzikos mokykla Laima PlančiūnienėLaisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r.
Tel.: 8 614 88 646, 8 686 99 293
[email protected]
http://www.muzikosmokyklapr.lt
Naujamiesčio skyrius

S. Nėries g. 1, Naujamiesčio mstl., Naujamiesčio sen.,
38340 Panevėžio r.

[email protected]

Ramygalos skyrius Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Ramygalos sen.,
38265 Panevėžio r.

Upytės skyrius

LT-38294 Panevėžio r. sav., Upytės k., Upytės g. 1
Dembavos skyriusLT-38016 Panevėžio r. sav., Dembavos k., Dembavos g. 28

Įstaigos pavadinimasĮstaigos vadovas (vardas,pavardė)Kontaktai
Švietimo centras
Jurgita VaitiekūnienėBeržų g. 50, 36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71
http://www.prsc.lt
[email protected]

Padalinys

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Vasario 16-osios g. 27,  35185 Panevėžys
Tel.. 8 616 46426
 http://www.ppt.panevezys.lm.lt
 [email protected]