Skelbiami konkursai į laisvas darbo vietas

LAISVOS DARBO VIETOS

Ieškomas šokio mokytojas

Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija ( nuo rugsėjo 1 d. Naujamiesčio mokykla) skelbia konkursą šokio mokytojo pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. (4 pamokos pradinio ugdymo klasėse ir 2 neformaliojo švietimo val.) Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: Prašymą leisti dalyvauti konkurse. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Gyvenimo aprašymą. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.…

Skaityti


Ieškomas specialusis pedagogas

Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija ( nuo rugsėjo 1 d. Naujamiesčio mokykla) skelbia konkursą specialiojo pedagogo 0,5 et. pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: Prašymą leisti dalyvauti konkurse. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Gyvenimo aprašymą. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių…

Skaityti


Ieškomas psichologas

Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija ( nuo rugsėjo 1 d. Naujamiesčio mokykla) skelbia konkursą psichologo 0,5 et. pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją ir darbo stažą. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: Prašymą leisti dalyvauti konkurse. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Gyvenimo aprašymą. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. Pretendentų…

Skaityti


Panevėžio r. Raguvos gimnazija skelbia konkursą Miežiškių skyriaus logopedo – spec. pedagogo pareigoms eiti (1 etatas)

Pareigybės lygis –  A2, Pareigybės apimtis – 1 etatas (logopedas – 0,5, spec. pedagogas – 0,5) Darbo sutarties rūšis – neterminuota; Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Darbo pobūdis: Logopedas – spec. pedagogas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su vaikų ugdymu. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio…

Skaityti


Skelbiamas konkursas Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

Panevėžio rajono savivaldybė 2022 m. birželio 22 d. skelbia konkursą Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 13,7–13,83). Atrankos data 2022 m. rugpjūčio 18 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2022 m. rugpjūčio 5 d.).                      Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą (metais) bei veiklos sudėtingumą, vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu       Nr. T-250 „Dėl Panevėžio…

Skaityti


Panevėžio r. Ramygalos gimnazija skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Panevėžio r. Ramygalos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., kodas 190398398) skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti  Darbo krūvis – 1 pareigybė.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pretendentai privalo pateikti dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą; pedagogo…

Skaityti


Panevėžio r. Ramygalos gimnazija skelbia konkursą logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Panevėžio r. Ramygalos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga: Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., kodas 190398398) skelbia konkursą logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti. Darbo krūvis – 1 pareigybė. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pretendentai privalo pateikti dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. gyvenimo aprašymą (CV); ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).…

Skaityti


Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo specialistas, 1 etatas

Ieškome: Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo specialistas, 1 etatas. Reikalavimai: Turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – sveikatos (klinikinis) psichologas), arba turintis aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų sričių grupės psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir (arba) magistro kvalifikacinis laipsnis). Vairuoto pažymėjimas B kategorija. Siūlome: Atlyginimas nuo 1448 Eur iki 1737 Eur prieš mokesčius. Galimybė dirbti papildomą darbą projekte…

Skaityti


Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti: darbo krūvis – 36 val. per savaitę, nuo 2022 m. kovo 1 d., darbo vieta – Liūdynės skyrius; darbo krūvis – 13,68 val. per savaitę, nuo 2022 m. sausio 17 d. Pretendentas (-i) privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; gyvenimo aprašymą; pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. Dokumentai priimami  darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu Alantos g. 37, Velžio k.,…

Skaityti