Svarbu

Svarbu

Nieko nerasta.


Aktualijos

Aktualijos

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė Panevėžio rajono savivaldybės patalpose priims gyventojus

2022 m. rugsėjo 28 d., 13.00–15.00 val. Seimo kontrolierė M. Vainiutė Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys), posėdžių salėje, 2 aukšte, priims iš anksto užsiregistravusius gyventojus savivaldybės pareigūnų galimo piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje klausimais. Gyventojai registruojami nemokamu Seimo kontrolierių įstaigos telefonu 8 800 22 100. Savivaldybės informacija

Skaityti


Informacija eksternams dėl 2023 m. brandos egzaminų

2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla Panevėžio rajone paskirta Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija (Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. Tel. 59 32 83, Tel. 8 687 18 564, [email protected] http://www.kmag.lt). Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą. Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys,…

Skaityti


Informacija Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams dėl programų 2023 m.

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms akredituoti ir jas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie: yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR); turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą,…

Skaityti


Informacija apie išlaidų energijai mažinimo galimybes

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informuoja, kad juridiniams asmenims 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų lėšomis yra finansuojami projektai mažinantys išlaidas už energiją ir padedantys pereiti prie efektyvesnių, mažiau taršių technologijų. Tokiems projektams šiais metais skirta 5 mln. eurų. Nuo rugpjūčio 1 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) priima paraiškas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės veiklai Nr. 5.1 „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“ įgyvendinti…

Skaityti


Nustatyta AB „Panevėžio energija“ teikiamos rugsėjo mėnesio šilumos kaina Liūdynės ir Pažagienių gyventojams

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. nustatyta AB „Panevėžio energija“ vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 9,63 ct/kWh (be PVM). Šilumos kaina, palyginti su galiojančia rugpjūčio mėnesį, didėja 31,2 proc. arba 2,29 cento už kilovatvalandę. Gyventojams šiluma kainuos 10,50 ct/kWh (su 9 proc. PVM), kitiems vartotojams – 11,65 ct/kWh (su 21 proc. PVM).  Perskaičiavus šilumos kainą, šiluma brangsta dėl padidėjusių kuro kainų ir dėl superkamos šilumos kainos, kuriai turės įtakos susidariusi situacija AB „Lifosa“. Įmonė negali užtikrinti viso Kėdainių miesto šilumos poreikio rugsėjo mėnesį, todėl AB „Panevėžio energija“ bus priversta trūkstamą šilumos kiekį gaminti…

Skaityti


Ūkininkams – apie paramos naujoves

Nuo kitų metų Lietuvoje didesnės paramos sulauks jaunieji ūkininkai, smulkūs susikooperavę ūkiai ir tie, kurie ūkininkauja tvariai, saugo dirvožemį ir kraštovaizdį. Žemės ūkio ministerija nuotoliniame renginyje ūkininkų bendruomenei pristatė naujausią Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą. Planuojama, kad Europos Komisija (EK) planą galutinai patvirtins rudenį, tačiau pagrindinės gairės jau aiškios, ir ūkininkai gali pradėti ruoštis kitiems metams. Iš viso ūkininkus per šį laikotarpį pasieks beveik 4,3 milijardo eurų paramos. Beveik pusė šių lėšų bus skirta skatinti tvaresnę žemės ūkio produkciją bei didinti sektoriaus kuriamą pridėtinę vertę remiant smulkius…

Skaityti


Pakeistas KPP paraiškų 2022 m. priėmimo grafikas

Pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas – praneša Žemės ūkio ministerija. Jame numatyti papildomi kvietimai teikti paraiškas pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ ir priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“. Paraiškas paramai gauti 2023–2027 m. vietos plėtros strategijoms parengti bus kviečiama visą mėnesį – nuo rugpjūčio 16 iki rugsėjo 16 d. Siekiantys gauti paramą labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir Europos bendrijos (EB) svarbos natūralioms buveinėms išsaugoti paraiškas…

Skaityti


Kviečiame dalyvauti jaunimo problematikos tyrime

14–29 metų Panevėžio rajono savivaldybes žmones kviečiame bendradarbiauti vykdant tyrimą ir atsakyti į klausimyną, kuriuo siekiama išsiaiškinti jaunų žmonių požiūrį į santykius su šeima, studijas ir mokslą, laisvalaikį ir užimtumą, draugų tinklą, gyvenimo sąlygas ir kt. Apklausa yra anonimiška, Jūsų atsakymai ir surinkti tyrimo duomenys bus naudojami rengiant trumpalaikius ir ilgalaikius savivaldybės planavimo dokumentus, kryptingai planuoti priemones problemoms, su kuriomis susiduriama, spręsti ir priimti sprendimus, užtikrinančius darnią jaunimo politikos plėtrą Panevėžio rajono savivaldybėje. Daugiau apie tyrimą skaitykite ir klausimyną pildykite paspaudę nuorodą…

Skaityti


Nemokamas senos buitinės technikos išvežimas – visoje Lietuvoje

Viename Europos namų ūkyje šiuo metu vidutiniškai yra sukaupta apie 5 kg nebereikalingų elektronikos prietaisų vienam asmeniui, skelbia elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijas vienijanti tarptautinė asociacija  „WEEE Forum“. Gera žinia Lietuvos gyventojams – nuo šiol nemokamą senos elektronikos ar buitinės technikos išvežimą galima užsisakyti visoje Lietuvoje. Kaip sako Gamintojų ir importuotojų asociacijos bei Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos atstovė Vitalija Sičiūnienė, Lietuva seniai nebėra elektronikos atliekų tvarkymo užkampis, o gyventojai kasmet vis sąmoningiau imasi rūšiavimo. „Žmonės atliekas rūšiuoja ne tik namuose, bet ir darbovietėse, žino, kur…

Skaityti


Pranešimas apie nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas

2022 m. birželio 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“ buvo patvirtintos valstybės saugomų gamtos paveldo objektų ir jų buferinės apsaugos zonų schemos. Sklypuose, į kuriuos patenka objektų teritorijos ir (ar) jų buferinės apsaugos zonos, taikomos minėto įstatymo V skyriaus antro skirsnio 61 straipsnio ir (ar) trečio skirsnių 63 straipsnio nuostatos. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba piliečius bei institucijas registruotais laiškais informavo apie jų valdomuose sklypuose numatytas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Tačiau dalis pateiktų gyventojų adresų buvo netikslūs, kai kurie sklypų…

Skaityti