Jaunimo organizacijos

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ (PRAS)

Pirmininkė Modesta Petrauskaitė
Tel. Nr. +370 698 23 565
El. p. modesta.petrauskaite@gmail.com
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Panevėžio rajono jaunimo organizacijas vienijanti platforma, kuri vienija, atstovauja, stiprina ir viešina jaunimo organizacijas.


Lietuvos skautijos padalinys Panevėžio kraštas  

Panevėžio krašto seniūnė Jurgita Kuprinskienė
Tel. Nr. +370 686 99819
El. p. jurkpr@gmail.com
www.skautai.lt
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.

Lietuvos skautijos tikslas – ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, fizinio, intelektinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.


Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centras

Pirmininkas Rokas Urbonas
Tel. Nr. +370 611 22811

El. p urbonas.rokas12@gmail.com

Vicepirmininkė Augustina Baltušnikaitė

Tel. Nr. +370 626 40172

El. p. 8augustina@gmail.com

El. p.  panevezys@moksleiviai.lt

www.facebook.com

instagram.com/lms_panevezys/

Veiklos pobūdis:

Misija – atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.


Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“

Grupės atstovė Greta Viliūnaitė
Tel. Nr. +370 647 25 704
El. p. tucikiukas@gmail.com

Veiklos pobūdis:

Savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti. Veikia jaunų žmonių labui, tobulinant jų bendruosius gebėjimus, kuriant aplinką, palankią tobulėjimo proceso įgyvendinimui.


Ramygalos atviras jaunimo centras 

Direktorė Loreta Kubiliūnienė
Tel. Nr. +370 615 65 297
El. p. ramygaloskc@gmail.com, info@ramygalosajc.lt
http://ramygalosajc.lt/
www.facebook.com

Veiklos pobūdis:

Atviras jaunimo centras – tai saugi erdvė, skirta susirinkti jauniems žmonėms, dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat atrasti ir realizuoti save įvairiose veiklose bei prasmingai leisti laiką. Tai erdvė būti savimi.


Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro atvira jaunimo erdvė 

Direktorius Vilmantas Vapsva
Tel. Nr. +370 610 29 071
El. p. silagaliokc@gmail.com

Veiklos pobūdis:

Atvira jaunimo erdvė – tai saugi erdvė, skirta susirinkti jauniems žmonėms, dalintis idėjomis ir jas įgyvendinti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, taip pat atrasti ir realizuoti save įvairiose veiklose bei prasmingai leisti laiką. Tai erdvė būti savimi.

Jei šiame sąraše nerandate savo organizacijos, informuokite jaunimo reikalų koordinatorių el. paštu sandra.budreikiene@panrs.lt, pateikite organizacijos rekvizitus arba užpildykite informacinę anketą, kurią rasite čia


Dokumentai

Dokumentai


 


Jaunimo reikalų taryba

Jaunimo reikalų taryba

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui) komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

 1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu), padėti įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją savivaldybėje;
 2. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
 3. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusius teisės aktų projektus;
 4. stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Jaunimo reikalų tarybos nariai

Eil. Nr.Vardas, pavardėAtstovaujamoji įstaiga, organizacija, pareigosKontaktai
1.Vidas AugulisPanevėžio rajono savivaldybės tarybos narysvidas.augulis@panrs.lt
861486889
2.Ugnė ČeponytėPanevėžio r. Ramygalos gimnazijos mokinių parlamento narėugneceponyte@gmail.com
860211710
3.Dalius DirsėPanevėžio rajono savivaldybės tarybos narysdalius.dirse@panrs.lt daliusdd@gmail.com
868719210
4.Daiva JuodelienėPanevėžio rajono savivaldybės tarybos narėdaiva.juodeliene@panrs.lt daiva.juodeliene@gmail.com
861652340
5.Iveta JurgaitytėPanevėžio r. Ramygalos gimnazijos mokinių parlamento narėiveta.jurgaitytee@gmail.com
867771414
6.Lina KairytėPanevėžio rajono savivaldybės tarybos narėlina.kairyte@panrs.lt lina.kairyte@gmail.com
861541581
7.Modesta PetrauskaitėPanevėžio rajono savivaldybės tarybos narė, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojamodesta.petrauskaite@panrs.lt modesta.petrauskaite@gmail.com
869823565
8.Rūta MalciūtėPanevėžio rajono Ramygalos kultūros centro padalinio Atviro jaunimo centro atstovėOnikaja666@gmail.com
860113543
9.Rokas UrbonasLietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro atstovasurbonas.rokas12@gmail.com
861122811
10.Donatas TumasPanevėžio rajono savivaldybės tarybos narysdonatas.tumas@panrs.lt
868757960
11.Dovydas TumelisPanevėžio rajono Ramygalos kultūros centro padalinio Atviro jaunimo centro atstovaskristina.pankratjieviene@gmail.com
860091540
12.Dominykas ŽidonisLietuvos skautijos padalinio Panevėžio krašto atstovas, Jaunimo reikalų tarybos pirmininkasdmnkszidonis@gmail.com
869998837

 

Jaunimo reikalų tarybos sekretorė – Sandra Budreikienė, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Tel.: 8 620 13 105, el. p. sandra.budreikiene@panrs.lt

Sekite naujienas apie Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą Facebook puslapyje ir Instagram puslapyje


Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius

Jaunimo reikalų koordinatorius savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo. Siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorius koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis.

Jaunimo reikalų koordinatorius siekdamas tinkamai spręsti jaunimo politikos problemas kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, rengia ir įgyvendina Savivaldybėje jaunimo politikos programas ir priemones.

Į jaunimo reikalų koordinatorių galima kreiptis dėl:

 • pagalbos ir tarpininkavimo jaunimui ir asmenims, suinteresuotiems jaunimo veikla;
 • finansavimo galimybių paieškos;
 • pagalbos, organizuojant renginius;
 • renginių viešinimo;
 • konsultacijų rašant ir įgyvendinant projektus;
 • neformalių susitikimų ir jaunimo iniciatyvų skatinimo;
 • konsultacijų steigiant jaunimo organizaciją/ klubą (asociaciją) ir kt.

Maloniai kviečiame jaunimą ir tuos, kuriems rūpi jaunimo problemos, bendradarbiauti.


Sandra Budreikienė
El. p. sandra.budreikiene@panrs.lt
Tel. Nr. (8-45) 45 40 28, mob. 8 620 13 105
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys