Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)

Parengtas ESO elektros tinklų teritorijų ir ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros tinklui ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrai įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu Energetikos ministerijai yra pateiktas elektros tinklų teritorijų planas, Susisiekimo ministerijai – ESO elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas.  Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje. AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė……

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0006:281 ir Nr. 6655/0006:322, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Vilkapjūvių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. A-558 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. A-651 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius –…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0007:8, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-587 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A-624 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:483, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-588 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A-623 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras (Pakartotinas viešinimas pasikeitus planavimo tikslams)

         Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6667/0002:4 ir Nr. 6667/0002:28,  Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1A, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl detaliųjų ir specialiojo planų tvirtinimo“ 1 punktu, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. A-311 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A-606 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A-340 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir…

Skaityti


Rengiamas detaliojo plano koregavimas Panevėžio rajone, Panevėžio seniūnijoje, Pažagienių kaime, Šilagalio g. 20, 20A, 20B, 22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas trijų sklypų sujungimas (Šilagalio g. 20, 20A, 20B, Pažagienių k.) į vieną kitos paskirties žemės sklypą bei žemės sklypui (Šilagalio g. 22, Pažagienių k.) nustatyti žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, ir keisti privalomuosius teritorijos…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132, Nr. 6677/0007:149 ir Nr. 6677/0007:157, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A-499 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-557 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6613/0003:118 ir Nr. 6613/0003:462, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. A-402 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. A-556 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Velžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje). Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono…

Skaityti


Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano parengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu informuojama, kad parengtas detaliojo plano „ŽEMĖS SKLYPŲ (6690/0009:432 IR 6690/0009:480) STANIŪNŲ K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. DETALUSIS PLANAS“ koregavimas. Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6690/0009:601, Velžio k.v.), adresu: Panevėžio r. sav., Velžio sen. Staniunų k., Žirgyno g. 4. Planuojamos teritorijos plotas: 0.1090 ha. Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. A-471 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“. Planavimo tikslas –…

Skaityti


Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių ir Gegužinės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimo planas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Panevėžio-Piniavos ir Gegužinės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimo planas. Kviečiame su plano pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje. Sprendimų verslo klientams vadybininkė Ingrida Gaveikienė

SkaitytiFinansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai


Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai, apdovanojimai ir materialinė parama

Paskatinimai ir apdovanojimai

2021 m.

Savivaldybės mero padėka

10

Vardinė dovana

Vienkartinė piniginė išmoka

2

Materialinė parama

16

Kitos priemonės:


Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 258

2021 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

2021 m. IV ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

2022 m. I ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

2022 m. II ketvirčio vidutinis bruto darbo užmokestis Eur

Politikai

Meras

3 757

3 757

3 875

3 875

Mero pavaduotojas

3 493

3 493

3 600

3 600

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Savivaldybės administracijos direktorius

3 580

3 580

3 692

3 692

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

2 655

3 186

3 285

3 285

Mero patarėjas

2 453

2 473

2 758

2 758

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

2 620

2 620

2 890

2 890

Vyriausiasis, vyresnysis  specialistas, patarėjas

1 850

2 050

2 100

2 100

Seniūnas

2 045

2 045

2 335

2 335

Seniūno pavaduotojas

1 680

1 680

1 875

1 875

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Archyvaras

1 420

1 616

1 652

1 652

Vyr., vyresn. buhalteris

1 600

1 755

1 800

1 800

Vyriausiasis, vyresnysis specialistas, specialistas

1 630

1 780

1 800

1 800

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

1 340

1 450

1 700

1 700

Vyriausiasis raštvedys

1 300

1 485

1 520

1 520

Sporto metodininkas

966

966

988

988

Vairuotojas-darbininkas

1 200

1 338

1 395

1 395