Pagalbinio ūkio paskirties pastato Skaistgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav., skl. kad. Nr. 6604/0001:1065, statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Pagalbinio ūkio paskirties pastato Skaistgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav., skl. kad. Nr. 6604/0001:1065, statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas – Skaistgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav., skl. kad. Nr. 6604/0001:1065

Pagalbinio ūkio pastatai

Statybos rūšis – nauja statyba

Statinio kategorija – neypatingas

Projektuotojas – V. Klimavičiaus įmonė; įm. k. 147853682, V. Kudirkos g. 1, Panevėžys, elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected], tel. (8 45) 46 18 31

Projekto vadovas – Valdas Klimavičius, at. Nr. A095, elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected], tel. (8 45) 46 18 31

Statytojas – G. A.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima pirmadieniais–penktadieniais iki 2020-02-05 10–12 val. V. Kudirkos g. 1, Panevėžys, tel. (8 45) 46 18 31, arba  Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu, elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2020 vasario 5 d. 17.00 val. Mantvydų g. 5, Skaisgirių k., Paįstrio sen., Panevėžio r.