Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) informuoja, kad, įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą, 2024 metais visoje Lietuvoje akredituotą pagalbą nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 23 pagalbos tarnybos.

Nemokamai teikiamą kompleksinę pagalbą gali gauti asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos, taip pat asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Nukentėjusio asmens prašymu į pagalbos tarnybą dėl pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimo gali kreiptis ir kiti asmenys.

Pagalba teikiama nepriklausomai, ar nukentėjęs asmuo pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė. Pagalba nukentėjusiems asmenims teikiama konfidencialiai. Tai viena iš esminių nukentėjusių asmenų teisių.

Pagalbos galima kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Tarnybos gali organizuoti pagalbą ir nuotoliniu būdu.

Pagalbos tarnybų sąrašą galima rasti čia.

Daugiau informacijos SADM interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/


Parengta pagal SADM informaciją

image_print