1

Norėjau paklausti mes pasidarėme nuoteku valymo irenginius ir nežinojome kad reikalingas statyba leidžiantis dokumentas. Ar mes galime kaip nors pildyti pareiška susigrąžinti dali išlaidu ar ne. Ačiū už atsakyma.

Nuotekų valyklų statybos darbų atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir atitinkami statybos techniniai reglamentai. Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Individualių nuotakų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašu kompensacija yra skiriama tik už teisės aktų nustatyta tvarka atliktus darbus ir pateikus apraše nurodytus dokumentus. Vienas iš tokių dokumentų yra statybos leidimas. Be statybos leidimo įrengta nuotekų valykla vertinama kaip savavališka statyba, o savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.